Over de vereniging /

Over de Vereniging Ondernemend Bolsward

De Vereniging Ondernemend Bolsward (VOB) is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen de Bedrijven Vereniging Bolsward en Bolsward Promotion. Door het samenvoegen van beide organisaties is een vereniging ontstaan met circa tweehonderd leden. Die leden zijn werkzaam in de handel, nijverheid, industrie, zakelijke dienstverlening, horeca en vrije beroepen.

De VOB probeert zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van haar leden. Het bestuur is hiervoor regelmatig in gesprek met diverse partijen. Ook zijn bestuursleden van de VOB vertegenwoordigd in diverse besturen en overlegorganen. Hierbij staan steeds de belangen van de ondernemers in Bolsward voorop.

Onze doelstelling

De doelstelling van de VOB is dan ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

De vereniging probeert dit te bereiken door onder andere:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
  • Het informeren van de leden.
  • Het houden van vergaderingen
  • Het zo nodig vestigen van een bureau voor het secretariaat.

Om goed op de hoogte te blijven van de economische ontwikkelingen in de gemeente SWF, de locale problematiek en het ondernemersklimaat, hebben we regelmatig contact met B&W en beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook worden zij regelmatig uitgenodigd voor onze bijeenkomsten, wat de mogelijkheden voor een informeel gesprek of een kennismaking vergroot.

BAC

Een aparte werkgroep/commissie binnen de VOB is de Bolswarder Actviteiten Commissie (BAC). De BAC organiseert het hele jaar door diverse consumentenactiviteiten in het centrum van Bolsward. Daarbij valt te denken aan modeshows, dumping days, kidsday’s, St. Maartenoptocht, Valentijnsdag, St. Nicolaas/Kerstacties, Eindejaarsacties enz.

Bedrijfsterreinen Bolsward

Wanneer u gevestigd bent aan één van de bedrijfsterreinen in Bolsward kunt u, wanneer u lid bent van Parkmanagement Bolsward, kosteloos een bewegwijzeringsbord bij het Parkmanagement Bolsward aanvragen. Het Parkmanagement draagt zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van de bewegwijzeringsborden op de bedrijfsterreinen.

Vereniging Parkmanagement Bolsward

Parkmanagement (VPB) is de schakel tussen overheden, bedrijven en zorgt voor een verbinding tussen de verschillende bedrijven binnen de bedrijvenparken in Bolsward. VPB waarborgt een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein. Ze zorgen voor een verbetering van de samenwerkingsstructuur tussen de diverse belanghebbenden zoals bedrijven, huurders, gemeente en andere overheden. Het is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en deze ook op langere termijn vast te houden. Met name de beveiliging is een collectief project dat zijn vruchten afwerpt. Wilt u, als (toekomstig) ondernemer, meer weten over VPB of zich aansluiten bij Parkmanagement Bolsward? Bekijk de website: http://www.parkmanagementbolsward.nl.

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op