Bestuur /

Over het bestuur

De Vereniging Ondernemend Bolsward wordt bestuurd door ondernemers, die zich samen inzetten voor het bedrijfsleven en de middenstand in Bolsward. Het voorzitterschap (ad interim) is in handen van Niels Engelmoer. Penningmeester is Andre Regeling. Verdere bestuursleden: Klaas de Vries, Jacqueline Brouwer, Remco Wierema en Arnold Lap. Secretariaat wordt verzorgd door Jan Vijver.

De zittingsperiode van een bestuurslid is drie jaar. Met instemming van de leden kan deze zittingsperiode verlengd worden.

Het bestuur

Het bestuur van de VOB is op 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

Voorzitter

vacant

André Regeling

Penningmeester

Tel: 06-2203 5779

Jacqueline Brouwer

11 Fountains, Platform Bolsward, Bolsward.nl,

Niels Engelmoer

Voorzitter Ad Interim
Contact gemeente, binnenstad, winkeliers, KVO en Waterland Friesland

Tel: 0515-577 878

Remco Wierema

BAC contacten, activiteiten, Federatie (toerisme)

Arnold Lap

BAC contacten, Binnenstad winkeliers, 11 Fountains.

Tel. 06 36054623

Klaas de Vries

Wonen, werken, mobiliteit, Bedrijventerreinen,

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op