Nieuws /

BOLSWARD Het gepresenteerde lichtplan voor het centrum van Bolsward kan op politieke goedkeuring rekenen, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie Bestjoer en Finânsjes. De commissie gaat akkoord met het voorstel om hierin 140.000 euro te investeren. Verder heeft wethouder Gea Wielinga goede hoop dit bedrag aan te vullen met subsidies.Want het plan bestaat feitelijk uit drie onderdelen: functionele verlichting, gevelverlichting en verlichting van de twee bruggen in het centrum. Het eerste deel komt voor rekening van de gemeente. Daarmee counterde Wielinga de vraag of deze investering geen ‘luxeprobleem’ was, zoals sommige commissieleden zich afvroegen.,,Het lichtplan is luxe, maar geen overbodige luxe”, aldus de wethouder. ,,We hebben wel gekeken wat er functioneel moet. Functioneel moet als je gaat herinrichten. We proberen het financieel zo weg te zetten dat we de gevel- en bruggenverlichting ongeveer gelijk kunnen stellen aan de cofinanciering en subsidiëring die we op kunnen halen. Dan denken wij dat er een ontzettend verantwoord financieel plaatje ligt en dat we mooie dingen kunnen doen in Bolsward.”Vrij vertaald: de straatverlichting en alles wat daar bij komt kijken (het functionele deel) komt voor rekening van Súdwest, alle extra’s moeten worden bekostigd door derde partijen. Wielinga hoort ‘eerdaags’ of de provinciale subsidie van 25.000 euro wordt toegezegd. ,,Die kans is groot”, deed ze vast een voorspelling. Ook gaat de wethouder om tafel met de Bolswarder stichtingen.Eerder al gaf Niels Engelmoer, voorzitter van de Vereniging Ondernemend Bolsward, aan dat de VOB ,,ook wel iets wil doen” als het gaat om gevelverlichting in de binnenstad.Het plan werd donderdagavond al voorgelegd zodat het over twee weken tijdens de raadsvergadering definitief gemaakt kan worden. De timing is niet onbelangrijk in dezen, zo stelde het college al: als begin volgend jaar de weg toch wordt opengehaald voor de herinrichting van het centrum -het stuk van het Marktplein tot het Broereplein gaat op de schop- is het wenselijk om meteen de benodigde kabels aan te leggen voor de verlichting, zodat dit niet in een later stadium nog eens hoeft.De lichtvisie is opgesteld in samenspraak met de werkgroep Herinrichting Binnenstad.

(Bron Bolswards Nieuwsblad)

55LeukOpmerking plaatsenDelen

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op