Nieuws /

Bolsward – De VOB Ondernemersprijs, die normaliter tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Ondernemend Bolsward wordt uitgereikt, is donderdagavond uitgereikt aan Velzen Textielreiniging. Door de beperkende corona maatregelen kon er geen nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden, derhalve werd de prijs in klein gezelschap bij Freez IT op de Marne aan Ronald Velzen overhandigd.

VOB voorzitter Niels Engelmoer herinnerde er aan dat het zo lamgzamerhand een traditie is dat eenmaal per twee jaar een VOB Ondernemersprijs wordt uitgereikt. Ook ditmaal kreeg de driekoppige jury, bestaande uit Freerk Wagt, Koos Elzinga en Gjalt Visser, weer een groot aantal aanmeldingen.

Om voor de Bolsward Aan Zet prijs in aanmerking moesten bedrijven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming gevestigd zijn Bolsward, tenminste drie jaar bestaan en moet het bedrijf de laatste twee jaar een positief bedrijfsresultaat hebben gehad.

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende criteria, zoals maatschappelijk aanzien, inzet en creativiteit en een goed ambassadeur voor Bolsward zijn. Bovendien heeft de onderneming een significante bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van Bolsward, een belangrijke bijdrage geleverd met betrekking tot de versterking van het imago van Bolsward en moet er sprake zijn van een financieel solide onderneming.

Al deze elementen werden door de jury beoordeeld en na een aantal bijeenkomsten viel uiteindelijk de keus op Velzen Textielreiniging. 

,,Ronald Velzen is een betrokken directeur en werkgever, die zich graag inzet voor het maatschappelijk- en ondernemingsleven in Bolsward en omstreken. Mede door zijn steun zijn vele evenementen mogelijk”, aldus de jury.

Uit het juryrapport blijkt verder dat Ronald Velzen al jaren deel uitmaakt van de parkmanagementorganisatie. Hij is daarvan voorzitter en neemt deel aan de werkgroep beveiliging.

De jury was unaniem van mening, dat deze onderneming de VOB Ondernemersprijs 2020 verdient in de vorm van de VOB Trofee, een beeld van kunstenaar Frits Stoop uit Spanga, met bijbehorende oorkonde.

Op de foto: van links af: jurylid Freerk Wagt, Ronald Velzen, jurylid Koos Elzinga en voorzitter VOB Niels Engelmoer. (Eigen foto)

Over Velzen Textielreiniging

Velzen Textielreiniging Bolsward, op de Marne, is sinds 1964 een vertrouwd adres in Noord Nederland voor het reinigen van textiel en kleding voor horeca, industrie en particulier. Door geautomatiseerde systemen en strakke bedrijfsvoering kan Velzen als geen ander inspelen op specifieke wensen van de klant. De korte lijnen staan daarbij garant voor een optimale flexibiliteit.

De grondlegger Klaas Velzen startte het bedrijf in 1964 in het centrum van Bolsward aan de Witherenstraat. In 1994 nam zoon Ronald Velzen het bedrijf over en bouwde dit uit tot een prachtig solide bedrijf met 13 vaste werknemers. Onder meer door overname van het Groninger bedrijf Zilvermeeuw met als werkterrein Groningen en Drenthe.

Kwaliteit

Al het wasgoed wordt met kennis en zorg behandeld. Alle processen voldoen aan de hoogste milieu- en hygiëne eisen. Velzen Textielreiniging is ISO 9001 en Microbiology & Hygiëne gecertificeerd.

Persoonlijke service

Bij Velzen wordt bij het logistieke proces uitgegaan van de wensen van de klant. De was wordt opgehaald, gewassen en weer teruggebracht. Dit altijd op het tijdstip dat met de klant is afgesproken.

Verhuur en verkoop

Tevens verhuurt en verkoopt Velzen gepersonaliseerde bedrijfskleding, linnen en schoonloopmatten. Ze bieden een totaalpakket aan voor de klant.

Daarbij adviseert Velzen deskundig en graag welke kleding op basis van hygiëne, draagcomfort, veiligheid en functionaliteit het beste bij u past. Op die manier voldoet uw bedrijfskleding automatisch altijd aan de eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Linnenverhuur bij Velzen Textiel betekent meer dan alleen het huren van een linnenpakket. Bij Velzen ontvangt u een totaalpakket op maat voor bijvoorbeeld uw restaurant of hotel, en dit wordt tot in de puntjes verzorgd.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op