Nieuws /

In de laatste veldweek van de archeologische opgraving achter het stadhuis van Bolsward zijn door RAAP Archeologisch Adviesbureau drie bijzondere beelden gevonden. Het gaat om 2 houten beelden, en een klein beeldje van pijpaardewerk (witbakkende klei).

Laatstgenoemde stelt het kindje Jezus voor, met in zijn handen twee rijksappels. Het best bewaarde houten beeld stelt zeer waarschijnlijk de heilige Hiëronymus voor met leeuw. RAAP vermoedt dat ze uit de 15de-16de eeuw komen. Verder onderzoek zal dit nog moeten uitwijzen.

Supervondst
Volgens de specialist van RAAP, die is afgestudeerd op (middeleeuwse) houtsculptuur uit de provincie Fryslân, is de vondst van het trio heel bijzonder. Hij omschrijft het zelfs als een supervondst, omdat over middeleeuwse beeldhouwkunst in het noorden weinig bekend is. Daarom zijn de beelden restauratie en verder onderzoek meer dan waard. Het is de bedoeling om deze topvondst te tonen aan het publiek.

Conserveren
De houten objecten zijn inmiddels naar de conservator gegaan, om ervoor te zorgen dat ze, nu ze aan de lucht zijn blootgesteld, niet verder achteruit gaan. Ze zijn aangetast door houtworm en ze zijn zeer sponzig door al die jaren in de natte grond.
De gemeente wil ze zo goed mogelijk bewaren voor de toekomst. Ook wordt een 3d-scan gemaakt, omdat er kans is dat de beelden vervormen en/of scheuren tijdens het conserveringsproces.

Afronding veldwerk
Het veldwerk achter het Stadhuis is inmiddels afgerond. Bij de interne renovatie en verbouwing van het Stadhuis zelf gaan de archeologen van RAAP ook mee kijken. Hier zal men niet zo diep graven als achter het Stadhuis. Misschien zijn hier nog resten te vinden van het raadhuis, de voorganger van het in oorsprong 17de eeuwse stadhuis.

(Foto’s Tonnie Siemonsma)

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op