Nieuws /

Voor de toeristische sector in Zuidwest-Friesland was 2019 een goed jaar. Alleen al het museumbezoek steeg, maar ook konden recreatieve ondernemers rekenen op meer gasten. Dat blijkt uit een enquête die Waterland Van Friesland hield onder haar ruim 700 leden. Bijna 75 procent van de ondernemers kijkt met een goed gevoel terug op de bezoekersaantallen. Bijna 35 procent merkt een daadwerkelijke groei van de omzet op ten opzichte van 2018.

Een vermelding in de Lonely Planet, de toenemende populariteit om vakantie te vieren in eigen land, een nasleep van de Culturele Hoofdstad 2018 en redelijk veel mooie dagen. Volgens VVV Waterland van Friesland heeft het allemaal bijgedragen aan een goed cultureel seizoen voor de regio Zuidwest-Friesland. “Ons gebied wordt steeds beter ontdekt. Toeristen zien steeds meer wat er in ons gebied allemaal kan worden beleefd”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Dat is ook te danken aan de vele ondernemers en culturele instellingen die samen met ons mensen inspireren om naar Zuidwest Friesland te komen. Bij de poorten van ons gebied komen jaarlijks zo’n 130.000 toeristen, 100.000 bij de Afsluitdijk, 30.000 bij het Woudagemaal. Ook die toeristen inspireren we met elkaar om de rest van Waterland van Friesland te ontdekken.”

Eigen land belangrijkste vakantiebestemming voor Nederlanders in 2019

Deze week presenteerde NBTC-NIPO Research tijdens de Vakantiebeurs de trends van de Nederlandse vakantiemarkt. Opvallend is dat het eigen land voor Nederlanders veruit de belangrijkste vakantiebestemming is, zeker wanneer het gaat om korte vakanties. In 2019 hebben Nederlanders zo’n 300.000 meer vakanties van één of twee nachten in eigen land ondernomen dan in 2018. Met name de Veluwe, de kust en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn zeer populair onder Nederlandse vakantiegangers. Een positieve ontwikkeling voor Waterland van Friesland.

Meer bezoekers voor musea

Ook de verschillende musea die bij VVV Waterland van Friesland zijn aangesloten, konden dit jaar rekenen op weer meer bezoekers. Ruim 92.000 mensen bezochten musea als het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, de Mummiekelder in Wieuwerd en Museum It Tsiispakhús in Wommels. Het bezoekersaantal is in vergelijking met het jaar 2017 met 10 procent gestegen. “Tijdens de Culturele Hoofdstad in 2018 zagen we het bezoekersaantal al toenemen”, aldus Floriaan, “en we hebben dit jaar die trend weten vast te houden.”

Ledenaantal en waardering stijgt

Ook het ledenaantal van VVV Waterland van Friesland is in 2019 flink gestegen. Dat draagt volgens Floriaan zeker bij aan het trekken van toeristen. “Met elkaar vormen we een krachtig en inspirerend netwerk.” Uit de enquête die onder de leden werd gehouden, blijkt dat de waardering voor VVV Waterland van Friesland is gestegen. Bijna 80 procent van de leden verwijst actief naar de VVV-kantoren en VVV-website of gebruikt de inspiratiemagazines en evenementenkranten om de toeristen verder te verleiden van het gebied te genieten.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op