Nieuws /

Súdwest-Fryslân is in trek bij particulieren, projectontwikkelaars en andere bouwende partijen. In het gemeentelijk woningbouwprogramma, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voor de periode 2016-2026, staan plannen voor de bouw van zo’n 1600 woningen.

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad al de Woonvisie vast. Daarin wordt de woningbehoefte voor de komende tien jaar geschat op zo’n 1500 woningen. “De animo om te bouwen is er, net als de behoefte”, zegt wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân.

De woningmarkt in Sneek richt zich op plannen voor woningen en appartementen, in zowel de koop- als huursector. Akkerman: “Maar tegelijkertijd zijn er allerlei initiatieven in een groot aantal andere kernen. Niet alleen in steden als Bolsward, Workum en Stavoren. Maar ook in Heeg, Koudum, Witmarsum en Makkum. Dat zijn goede ontwikkelingen.”

Wel is het verstandig om alle plannen, zowel groot als klein, inhoudelijk goed te bekijken, aldus de wethouder. Ze doelt op onderdelen als kwaliteit, duurzaamheid, levensloopbestendig en doelgroep. “Al komt er, wat mij betreft, geen enkel dorp ‘op slot’. Per kern is maatwerk nodig, in overleg met de verenigingen van Plaatselijk Belang.”

Wel heeft ze zorgen over de terugtrekkende beweging van woningcorporaties uit de kleine kernen. “Met de corporaties willen we daarover in gesprek.” Daarnaast is de gemeente alert op wat het betekent voor de woningbehoefte nu mensen, door gebruik te maken van thuiszorg, langer zelfstandig moeten blijven wonen. Een enquête onder 6000 inwoners moet deze behoefte in beeld brengen.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op