Nieuws /

Sneek – Toezichthouders van de gemeente Súdwest-Fryslân besteden dit jaar extra aandacht aan de aanpak van illegale verhuur van woningen. Ook is er scherper toezicht op winkels die zich vestigen op plekken waar geen detailhandel is toegestaan.

Dit blijkt uit het handhavingsuitvoeringsprogramma dat de gemeente voor dit jaar heeft vastgesteld. De afgelopen jaren is de recreatieve verhuur van privékamers, bijgebouwen en woningen explosief gestegen. “Deze verhuur is veelal in strijd met het bestemmingsplan”, aldus wethouder Mirjam Bakker.

Ook kan er sprake zijn van overtreding van de voorschriften voor brandveiligheid, zegt zij. “Door illegale verhuur aan te pakken, beperken we oneerlijke concurrentie en mogelijke overlast voor omwonenden.”

Illegale detailhandel
Het voorkomen van oneerlijke concurrentie is ook de insteek bij de aanpak van illegale bedrijfsvestigingen. “De bedoeling is dat detailhandel zich zo veel mogelijk vestigt in de centra. Maar de praktijk is dat er ook detailhandel wordt bedreven buiten de centra, op plekken waar dit niet mag”, zegt Bakker.

Illegale bouw
Ten aanzien van bouwregels zijn de toezichthouders dit jaar extra scherp. Bakker: “Ze zien in het veld regelmatig illegale bouwwerkzaamheden en recent gebouwde illegale bouwwerken. Door zo snel mogelijk in te grijpen, kunnen grotere problemen in de toekomst worden voorkomen.”

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op