Nieuws /

Súdwest-Fryslân wil 800.000 euro bijdragen aan de aanpassingen van het kruispunt Marnezijl, aan de westkant van Bolsward. Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente kan de provincie Fryslân, die de regie heeft over de reconstructie, beginnen met de planvoorbereiding.

Het kruispunt met verkeerslichten voldoet niet meer. Vanwege de toegenomen verkeersdrukte is de veiligheid in het geding voor zowel fietsers en wandelaars als het gemotoriseerd verkeer. Ook de doorstroming laat te wensen over.

“Aanpak van dit kruispunt staat in Bolsward dan ook al een tijdje hoog op de wensenlijst”, zegt wethouder Gea Wielinga, die erop rekent dat de gemeenteraad in maart akkoord gaat. De planologische voorbereidingen zullen nog wel de nodige tijd kosten.

Hoe het kruispunt er uit komt te zien, is nog geen uitgemaakte zaak. Er is al wel een aantal varianten opgesteld in samenwerking met een werkgroep, waarin Miljeu Wurkgroep Boalsert en toenmalige stadsbelang zitting hadden. Een rotonde zou een mogelijke oplossing zijn.

“In Bolsward-West staat het nodige te gebeuren, bijvoorbeeld met de vestiging van de gemeentelijke buitendienst en de komst van een nieuw busstation aan de Twibaksdyk”, zegt wethouder Mark de Man van verkeer en vervoer. “En ook bij het bedrijf Hochwald Foods staat de tijd niet stil. De gevolgen hiervan voor de verkeersbewegingen hebben we recent in kaart gebracht. Die zijn het uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het plan.”

Tegelijk met het kruispunt Twibaksdyk, Tjerkwerderweg en Harlingerstraat en een betere stroomlijning naar de N359 (Leeuwarden-Bolsward-Lemmer) wordt de weg naar Exmorra, aan de zuidkant van de snelweg A7, omgelegd. De totale kosten van de operatie zijn door de provincie begroot op 4,9 miljoen euro. “De verwachting is dat we eind 2020 of begin 2021 kunnen beginnen met de uitvoering”, zegt de wethouder.

Op de N359 staat de komende jaren nog meer te gebeuren. Zo worden de kruispunten ter hoogte van Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord ongelijkvloers gemaakt.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op