Nieuws /

Het herbestemmen van leegstaande panden blijft belangrijk in Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft daarvoor dit jaar 25.000 euro beschikbaar. Wethouder Gea Wielinga verwacht dat de komende jaren voor meer gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, buurthuizen, kerken) een andere invulling moet worden gezocht.

Het geld is vooral bedoeld voor de bekostiging van adviseurs, die met eigenaren van panden (die ten minste één jaar leeg staan) in gesprek gaan en contacten leggen met andere partijen over de mogelijkheden voor een nieuwe functie. “Het gaat dan vooral om de meer complexe, karakteristieke panden”, zegt Wielinga. “Door deze aanpak hebben de afgelopen jaren al veel panden een nieuwe invulling gekregen.”

Mooie voorbeelden zijn er in Sneek, met de verbouw van kantoorpanden in de Schoolstraat (voorheen gemeentewerken Sneek) en aan de Zuidwesthoekweg (ooit Vinea Vakanties) tot wooncomplexen (appartementen, lofts en woningen). Ook de ombouw van hotel-restaurant Daaldersplaats tegenover het NS-station (tot kantoor- en woonruimte) en de voormalige hostel van Stayokay aan de Oude Oppenhuizerweg mogen er zijn. De hostel, die eind 2016 de deuren sloot, wordt nu door zorginstelling Talant gebruikt als huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Nijezijl krijgt de oude melkfabriek een woonbestemming en in Lollum is een school nu als woning in gebruik. “Herbestemmen tot woningen is vooral belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp”, zegt Wielinga, die daarbij met een schuin oog kijkt naar collega-wethouder Stella van Gent, die over ‘wonen’ gaat. “Onderlinge afstemming is noodzakelijk. Want is er in dat dorp vraag naar woningen? En zo ja, welk type is gewenst?”

Als herbestemming niet haalbaar is kan bij hoge uitzondering besloten worden tot sloop. Zoals aan de Streek in Kimswerd, waar een monumentale woning zo is vervallen dat er weinig meer te redden viel. “Dorpsbelang Kimswerd kwam daarop met het plan om het gat in de gevelwand van het beschermd dorpsgezicht op te vullen met een haag en leibomen”, zegt Wielinga. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op