Nieuws /

Het herbestemmen van leegstaande panden blijft belangrijk in Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft daarvoor dit jaar 25.000 euro beschikbaar. Wethouder Gea Wielinga verwacht dat de komende jaren voor meer gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, buurthuizen, kerken) een andere invulling moet worden gezocht.

Het geld is vooral bedoeld voor de bekostiging van adviseurs, die met eigenaren van panden (die ten minste één jaar leeg staan) in gesprek gaan en contacten leggen met andere partijen over de mogelijkheden voor een nieuwe functie. “Het gaat dan vooral om de meer complexe, karakteristieke panden”, zegt Wielinga. “Door deze aanpak hebben de afgelopen jaren al veel panden een nieuwe invulling gekregen.”

Mooie voorbeelden zijn er in Sneek, met de verbouw van kantoorpanden in de Schoolstraat (voorheen gemeentewerken Sneek) en aan de Zuidwesthoekweg (ooit Vinea Vakanties) tot wooncomplexen (appartementen, lofts en woningen). Ook de ombouw van hotel-restaurant Daaldersplaats tegenover het NS-station (tot kantoor- en woonruimte) en de voormalige hostel van Stayokay aan de Oude Oppenhuizerweg mogen er zijn. De hostel, die eind 2016 de deuren sloot, wordt nu door zorginstelling Talant gebruikt als huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Nijezijl krijgt de oude melkfabriek een woonbestemming en in Lollum is een school nu als woning in gebruik. “Herbestemmen tot woningen is vooral belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp”, zegt Wielinga, die daarbij met een schuin oog kijkt naar collega-wethouder Stella van Gent, die over ‘wonen’ gaat. “Onderlinge afstemming is noodzakelijk. Want is er in dat dorp vraag naar woningen? En zo ja, welk type is gewenst?”

Als herbestemming niet haalbaar is kan bij hoge uitzondering besloten worden tot sloop. Zoals aan de Streek in Kimswerd, waar een monumentale woning zo is vervallen dat er weinig meer te redden viel. “Dorpsbelang Kimswerd kwam daarop met het plan om het gat in de gevelwand van het beschermd dorpsgezicht op te vullen met een haag en leibomen”, zegt Wielinga. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op