Nieuws /

Alkmaar – De viering van het 200 jarige bestaan van het Noordhollands Kanaal was aanleiding voor de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om hun leden uit te nodigen naar Alkmaar te komen voor Victory Sail. Het evenement trok ruim 180 historische bedrijfsvaartuigen. Hart van het festival was het Victoriepark, waar op zaterdag en zondag allerlei activiteiten plaatsvonden. De historische bedrijfsvaartuigen, het zgn varend erfgoed, kregen een ligplaats toegewezen rondom het Noordhollands kanaal en in het centrum van de stad.

Het voormalige Bolswarder beurtschip de Koopmanswelvaart, was een van de deelnemers aan deze tweejaarlijkse manifestatie. Dit schip, gebouwd in 1906, voer decennialang met stukgoed en pakketjes tussen Workum, Bolsward en Groningen.

Het schip werd vorig jaar aangekocht door de gelijknamige stichting, opgericht door een aantal enthousiaste Bolswarders die het in stand willen houden mede in relatie tot de stad Bolsward.

Toen er in Bolsward vrijwilligers werden gezocht om het schip naar Alkmaar voor VictorieSail te varen, staken Simon Hottentot en Rob Visser meteen hun vinger op. Hottentot komt uit Alkmaar; Visser trouwde met een Alkmaarse en woonde er een tijdje. ,,Dit is voor ons dus thuiskomen’’, zegt Hottentot, die nog in de beroemde nachtclub H’bibi heeft gewerkt, verderop aan het Luttik Oudorp, waar hij wilde verhalen over kan vertellen. ,,Ik ben weggegaan toen het niet leuk meer was.’’

Drie dagen waren ze onderweg: het IJsselmeer over, bij Den Oever het binnenwater op en via Kolhorn naar Alkmaar. Het laatste stuk was het lastigst: met stevige zijwind achteruit het Luttik Oudorp in. Als hij eraan terugdenkt breekt het zweet Rob Visser weer uit. ,,Maar het is gelukt.’’

Afgemeerd werd aan het pittoreske grachtje de Luttik Oudorp, vlak voor de Sociëteit, het zenuwcentrum van de organisatie. Hierdoor alleen al trok het schip veel bekijks. Dat afmeren was nog behoorlijk lastig, want er moest, achterwaarts met een stevige zijwind de gracht in worden gevaren waarbij ook nog eens 2 bruggen waren te nemen.

De Koopmanswelvaart was als een van de eerste schepen gearriveerd omdat Simon de havenmeesters had aangeboden te assisteren bij het binnenvaren van de schepen gedurende de daaropvolgende dagen.

Die assistentie was beslist wel nodig, want hij en zijn de bemanning, samen met een aantal andere schippers, dienden vanaf dinsdag t/m donderdag stand-by te zijn bij het achteruit invaren van een veertigtal schepen in het grachtje de Luttik Oudorp om hen vervolgens te begeleiden naar de toegewezen ligplaats.

Tijdens het evenement stelden vele schepen hun dek en interieur beschikbaar voor het talrijke publiek om een kijkje te nemen. Elk schip heeft wel een eigen verhaal, wat dan ook met verve door schipper en bemanning aan de bezoekers werd verteld. Tevens waren in de stad diverse monumenten opengesteld en vonden in het Victoriepark diverse activiteiten plaats.

Ondanks de extreme hitte van die dagen bleef het behoorlijk druk in de stad en had de Koopmanswelvaart zeker niet te klagen over het aantal bezoekers.

Met een voldaan gevoel werd na afsluiting van de festiviteiten de wederom twee dagen durende terugreis aanvaard.

In de toekomst zal de stichting beslist weer acte de presence met de Koopmanswelvaart willen geven bij dergelijke evenementen. En om dat mogelijk te maken is behoud van het schip noodzakelijk en is sponsoring en een aanzienlijk aantal donateurs zeer gewenst.

Opgave kan via info@koopmanswelvaart.frl

(Bron: Connie Vertegaal)

Foto:

De vlag van Victorie Sail Alkmaar wordt gehesen op de Koopmanswelvaart door Simon Hottentot en Jan Dijkstra.  (Foto Erna Faust)

 

 

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op