Nieuws /

Alkmaar – De viering van het 200 jarige bestaan van het Noordhollands Kanaal was aanleiding voor de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om hun leden uit te nodigen naar Alkmaar te komen voor Victory Sail. Het evenement trok ruim 180 historische bedrijfsvaartuigen. Hart van het festival was het Victoriepark, waar op zaterdag en zondag allerlei activiteiten plaatsvonden. De historische bedrijfsvaartuigen, het zgn varend erfgoed, kregen een ligplaats toegewezen rondom het Noordhollands kanaal en in het centrum van de stad.

Het voormalige Bolswarder beurtschip de Koopmanswelvaart, was een van de deelnemers aan deze tweejaarlijkse manifestatie. Dit schip, gebouwd in 1906, voer decennialang met stukgoed en pakketjes tussen Workum, Bolsward en Groningen.

Het schip werd vorig jaar aangekocht door de gelijknamige stichting, opgericht door een aantal enthousiaste Bolswarders die het in stand willen houden mede in relatie tot de stad Bolsward.

Toen er in Bolsward vrijwilligers werden gezocht om het schip naar Alkmaar voor VictorieSail te varen, staken Simon Hottentot en Rob Visser meteen hun vinger op. Hottentot komt uit Alkmaar; Visser trouwde met een Alkmaarse en woonde er een tijdje. ,,Dit is voor ons dus thuiskomen’’, zegt Hottentot, die nog in de beroemde nachtclub H’bibi heeft gewerkt, verderop aan het Luttik Oudorp, waar hij wilde verhalen over kan vertellen. ,,Ik ben weggegaan toen het niet leuk meer was.’’

Drie dagen waren ze onderweg: het IJsselmeer over, bij Den Oever het binnenwater op en via Kolhorn naar Alkmaar. Het laatste stuk was het lastigst: met stevige zijwind achteruit het Luttik Oudorp in. Als hij eraan terugdenkt breekt het zweet Rob Visser weer uit. ,,Maar het is gelukt.’’

Afgemeerd werd aan het pittoreske grachtje de Luttik Oudorp, vlak voor de Sociëteit, het zenuwcentrum van de organisatie. Hierdoor alleen al trok het schip veel bekijks. Dat afmeren was nog behoorlijk lastig, want er moest, achterwaarts met een stevige zijwind de gracht in worden gevaren waarbij ook nog eens 2 bruggen waren te nemen.

De Koopmanswelvaart was als een van de eerste schepen gearriveerd omdat Simon de havenmeesters had aangeboden te assisteren bij het binnenvaren van de schepen gedurende de daaropvolgende dagen.

Die assistentie was beslist wel nodig, want hij en zijn de bemanning, samen met een aantal andere schippers, dienden vanaf dinsdag t/m donderdag stand-by te zijn bij het achteruit invaren van een veertigtal schepen in het grachtje de Luttik Oudorp om hen vervolgens te begeleiden naar de toegewezen ligplaats.

Tijdens het evenement stelden vele schepen hun dek en interieur beschikbaar voor het talrijke publiek om een kijkje te nemen. Elk schip heeft wel een eigen verhaal, wat dan ook met verve door schipper en bemanning aan de bezoekers werd verteld. Tevens waren in de stad diverse monumenten opengesteld en vonden in het Victoriepark diverse activiteiten plaats.

Ondanks de extreme hitte van die dagen bleef het behoorlijk druk in de stad en had de Koopmanswelvaart zeker niet te klagen over het aantal bezoekers.

Met een voldaan gevoel werd na afsluiting van de festiviteiten de wederom twee dagen durende terugreis aanvaard.

In de toekomst zal de stichting beslist weer acte de presence met de Koopmanswelvaart willen geven bij dergelijke evenementen. En om dat mogelijk te maken is behoud van het schip noodzakelijk en is sponsoring en een aanzienlijk aantal donateurs zeer gewenst.

Opgave kan via info@koopmanswelvaart.frl

(Bron: Connie Vertegaal)

Foto:

De vlag van Victorie Sail Alkmaar wordt gehesen op de Koopmanswelvaart door Simon Hottentot en Jan Dijkstra.  (Foto Erna Faust)

 

 

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op