Nieuws /

Bolsward – Na enkele jaren van afwezigheid staat het shantyfestival weer op de activiteitenkalender van het Pinksterweekeinde in Bolsward. Op zaterdag 8 juni zullen vier shantykoren hun zeemansliederen, ballades in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits laten horen. In de schaduw van de waterspuwende vleermuis klinken tussen 13.00 en 17.30 uur tientallen liederen, waarin veel weemoed en vreugde naar voren komt, over het Broereplein. De shanties en seasongs gaan echter ook over het rauwe leven aan boord, over verre landen en oorden, over heimwee en verlangen en natuurlijk over de vrouwen, de liefde en drank.

Op twee podia treden vier koren op tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De podia zijn gesitueerd voor de Broerekerk, maar mochten de weergoden de organisatie in de steek laten vormt de Broerekerk een prima alternatief. Initiatiefnemer en organisator, het Bolswarder shantykoor ,Skomjend Wiid’, is blij dat het festival terug is in het Pinksterweekeinde. ,,Van verschillende kanten kregen wij de afgelopen jaren vragen naar het festival tijdens het elfstedenweekeinde. We zijn dan ook blij dat wij een oude traditie weer in ere kunnen herstellen”, vertelt Harry Lunter, voorzitter van de activiteitencommissie van de shantyfestival-commissie. Aan het festival werken naast ,Skomjend Wiid’ ook mee de Top en Twel Sjongers, Roaring Fifties uit Anna Paulowna, en een combinatiekoor Tusken Wal en Skip en Ruumkramers uit Workum/Stavoren. Het festival wordt afgesloten met een massale samenzang van de vier koren, tussen vijf uur en half zes.

Deelnemende koren

Shantykoor Top en Twel Sjongers

Het begon op een bonte avond in oktober 1995 als een geintje in Top & Twel. Een mannenkwartet, dat een paar shantyliederen had ingestudeerd, maakte vele toehoorders zo enthousiast dat er binnen de kortste tijd een heel koor gevormd kon worden.

Sindsdien oefenen elke week meer dan 35 personen met veel passie en plezier. In de avondvullende optredens komt dat zeker tot uitdrukking.

Het repertoire bestaat voor het merendeel uit shantyliederen. Daarnaast staan ook folksongs van over de gehele wereld op het repertoire. Er wordt gezongen in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits.

Roaring Fifties, Anna Paulowna

De maritieme folkgroep Roaring Fifties, bestaande uit 14 mannen en vrouwen uit Anna Paulowna en omstreken, is inmiddels geen onbekende meer. In hun 11-jarig bestaan zijn ze al op menig festival en havendag te horen geweest. De groep zingt zowel Nederlandstalige- als Engelstalige nummers. Het repertoire bestaat uit werkliederen of wel ‘shanties’ en folksongs. De liederen vertellen over het werk aan boord van het schip, maar ook over de leuke dames in de havens, de liefjes en de vrouwen thuis. Die zeemannen lijken heel stoer, maar als je naar de folksongs luistert, komt het afscheid en heimwee van de mannen aan bod. Ze weten waar ze over zingen, onder de zangers zijn (zee)zeilers en dat er vrouwen meegaan ……… dat is nou nèt dat ‘vleugje anders’ dat de groep zich onderscheidt van de pure shanty groepen.

Dat ze er plezier aan beleven is wel duidelijk te horen en te zien.

Tusken Wâl en Skip Workum en Ruumkramers, Stavoren

Een combinatie van het Workumer koor ,Tusken Wâl en Skip’ en de Ruumkramers uit Stavoren is eveneens deelnemer aan het festival.

Tusken Wal en Skip werd opgericht naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Workum in 2004. In september van dat jaar is het koor zelfstandig verder gegaan als Shanty en Evergreenkoor met een 40 tal leden en met muzikale begeleiding van 3 trekzakken en later met gitaar. Dit jaar bestaat het koor 15 jaar en dat wordt gevierd met een groot festival in november, waarbij een aantal shantykoren uit de regio wordt uitgenodigd.

De Ruumkramers uit Stavoren heeft meer dan 25 leden en zingt ook voornamelijk shanty’s, evergreens en zeemansliederen in het Nederlands, Engels en in het Fries.

De perfecte samenwerking van beide koren heeft al heel veel nieuwe liederen opgeleverd. De muzikale begeleiding is sinds kort in handen van drie accordeons: Luite Griek (bekend van Rolling Home), Anne van der Leij en Jentje Klijnstra.

De doelstelling van beide koren is om een hoop mensen te vermaken met bekende liederen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, maar ook moderne liederen staan op beider repertoire.

Shantykoor Skomjend Wiid

Shantykoor Skomjend Wiid is ooit begonnen als een eenmalig initiatief ter gelegenheid van het Heamiel in 1993. Dat beviel zo goed dat de initiatiefnemers besloten om met elkaar te blijven zingen en regelmatig te oefenen. Inmiddels is het een hechte groep mensen, die eenmaal per week bijeenkomt om met elkaar te zingen. Onder de bezielende leiding van dirigente Margriet Lemmens wordt er op die oefenavonden serieus gewerkt om de kwaliteit van de samenzang steeds verder te verbeteren.

Op het repertoire van het koor staan veelal zeemansliedjes, zowel in het Nederlands, als in het Engels en het Duits. Tevens staan er enkele Friestalige nummers op het repertoire.

Het specifieke karakter van het koor wordt mede bepaald door de samenstelling: 8 dames en 28 heren. De begeleiding bestaat uit een 2 accordeons, gitaar, 2 dwarsfluiten en cajun.

 

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op