Nieuws /

Bolsward – Na enkele jaren van afwezigheid staat het shantyfestival weer op de activiteitenkalender van het Pinksterweekeinde in Bolsward. Op zaterdag 8 juni zullen vier shantykoren hun zeemansliederen, ballades in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits laten horen. In de schaduw van de waterspuwende vleermuis klinken tussen 13.00 en 17.30 uur tientallen liederen, waarin veel weemoed en vreugde naar voren komt, over het Broereplein. De shanties en seasongs gaan echter ook over het rauwe leven aan boord, over verre landen en oorden, over heimwee en verlangen en natuurlijk over de vrouwen, de liefde en drank.

Op twee podia treden vier koren op tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De podia zijn gesitueerd voor de Broerekerk, maar mochten de weergoden de organisatie in de steek laten vormt de Broerekerk een prima alternatief. Initiatiefnemer en organisator, het Bolswarder shantykoor ,Skomjend Wiid’, is blij dat het festival terug is in het Pinksterweekeinde. ,,Van verschillende kanten kregen wij de afgelopen jaren vragen naar het festival tijdens het elfstedenweekeinde. We zijn dan ook blij dat wij een oude traditie weer in ere kunnen herstellen”, vertelt Harry Lunter, voorzitter van de activiteitencommissie van de shantyfestival-commissie. Aan het festival werken naast ,Skomjend Wiid’ ook mee de Top en Twel Sjongers, Roaring Fifties uit Anna Paulowna, en een combinatiekoor Tusken Wal en Skip en Ruumkramers uit Workum/Stavoren. Het festival wordt afgesloten met een massale samenzang van de vier koren, tussen vijf uur en half zes.

Deelnemende koren

Shantykoor Top en Twel Sjongers

Het begon op een bonte avond in oktober 1995 als een geintje in Top & Twel. Een mannenkwartet, dat een paar shantyliederen had ingestudeerd, maakte vele toehoorders zo enthousiast dat er binnen de kortste tijd een heel koor gevormd kon worden.

Sindsdien oefenen elke week meer dan 35 personen met veel passie en plezier. In de avondvullende optredens komt dat zeker tot uitdrukking.

Het repertoire bestaat voor het merendeel uit shantyliederen. Daarnaast staan ook folksongs van over de gehele wereld op het repertoire. Er wordt gezongen in de Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits.

Roaring Fifties, Anna Paulowna

De maritieme folkgroep Roaring Fifties, bestaande uit 14 mannen en vrouwen uit Anna Paulowna en omstreken, is inmiddels geen onbekende meer. In hun 11-jarig bestaan zijn ze al op menig festival en havendag te horen geweest. De groep zingt zowel Nederlandstalige- als Engelstalige nummers. Het repertoire bestaat uit werkliederen of wel ‘shanties’ en folksongs. De liederen vertellen over het werk aan boord van het schip, maar ook over de leuke dames in de havens, de liefjes en de vrouwen thuis. Die zeemannen lijken heel stoer, maar als je naar de folksongs luistert, komt het afscheid en heimwee van de mannen aan bod. Ze weten waar ze over zingen, onder de zangers zijn (zee)zeilers en dat er vrouwen meegaan ……… dat is nou nèt dat ‘vleugje anders’ dat de groep zich onderscheidt van de pure shanty groepen.

Dat ze er plezier aan beleven is wel duidelijk te horen en te zien.

Tusken Wâl en Skip Workum en Ruumkramers, Stavoren

Een combinatie van het Workumer koor ,Tusken Wâl en Skip’ en de Ruumkramers uit Stavoren is eveneens deelnemer aan het festival.

Tusken Wal en Skip werd opgericht naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Workum in 2004. In september van dat jaar is het koor zelfstandig verder gegaan als Shanty en Evergreenkoor met een 40 tal leden en met muzikale begeleiding van 3 trekzakken en later met gitaar. Dit jaar bestaat het koor 15 jaar en dat wordt gevierd met een groot festival in november, waarbij een aantal shantykoren uit de regio wordt uitgenodigd.

De Ruumkramers uit Stavoren heeft meer dan 25 leden en zingt ook voornamelijk shanty’s, evergreens en zeemansliederen in het Nederlands, Engels en in het Fries.

De perfecte samenwerking van beide koren heeft al heel veel nieuwe liederen opgeleverd. De muzikale begeleiding is sinds kort in handen van drie accordeons: Luite Griek (bekend van Rolling Home), Anne van der Leij en Jentje Klijnstra.

De doelstelling van beide koren is om een hoop mensen te vermaken met bekende liederen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, maar ook moderne liederen staan op beider repertoire.

Shantykoor Skomjend Wiid

Shantykoor Skomjend Wiid is ooit begonnen als een eenmalig initiatief ter gelegenheid van het Heamiel in 1993. Dat beviel zo goed dat de initiatiefnemers besloten om met elkaar te blijven zingen en regelmatig te oefenen. Inmiddels is het een hechte groep mensen, die eenmaal per week bijeenkomt om met elkaar te zingen. Onder de bezielende leiding van dirigente Margriet Lemmens wordt er op die oefenavonden serieus gewerkt om de kwaliteit van de samenzang steeds verder te verbeteren.

Op het repertoire van het koor staan veelal zeemansliedjes, zowel in het Nederlands, als in het Engels en het Duits. Tevens staan er enkele Friestalige nummers op het repertoire.

Het specifieke karakter van het koor wordt mede bepaald door de samenstelling: 8 dames en 28 heren. De begeleiding bestaat uit een 2 accordeons, gitaar, 2 dwarsfluiten en cajun.

 

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op