Nieuws /

Het Omgevingsfonds voor de regio IJsselmeerkust, waarin jaarlijks zo’n € 500.000 wordt gestort door Windpark Fryslân, moet een onafhankelijke organisatie worden. De nadrukkelijke wens van de regio is, dat het bestuur van het fonds wordt gevormd door enkele personen die het vertrouwen hebben van inwoners en bedrijven in de regio IJsselmeerkust.

Dit bestuur moet samen met vertegenwoordigers van dorpen, ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten en projecten kiezen die met dit geld worden ondersteund. Dit kwam naar voren in de vele gesprekken, die gebiedscoördinator Fon ten Thij de afgelopen tijd in de regio voerde met verenigingen van dorpsbelangen, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het ministerie van Economische Zaken.

Wethouder Gea Akkerman: “De bewoners en ondernemers in de kustregio krijgen direct te maken met de effecten van het windpark voor de kust. Zij ervaren als eersten de nadelen en zij zien als eersten de nieuwe mogelijkheden. Het is een legitieme wens dat zij, via het bestuur van een stichting, zelf aan de knoppen willen zitten bij de besteding van de gelden. Dit geluid uit de regio is voor ons leidend bij de opzet van het fonds.”

Op dit moment loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de verleende vergunningen voor het windpark. Als de Raad van State de weg vrij geeft voor het windpark wordt direct begonnen met de verdere voorbereiding van het Omgevingsfonds.

Het is de bedoeling dat het fonds officieel van start gaat na volledige inbedrijfstelling van het windpark eind 2020/begin 2021. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân moet dan in 2022 plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen gedurende de gehele levensduur van het windpark, die naar verwachting twintig jaar is. De totale bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds zal dan oplopen tot €10 miljoen.

De gemeente Súdwest-Fryslân en het Windpark Fryslân sloten vorig jaar een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds speelt een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust. Het geld is bedoeld om allerlei gewenste ontwikkelingen in de kustregio te stimuleren, vooral op het gebied van toerisme, recreatie en de leefomgeving.

Het Omgevingsfonds zal zich richten op projecten en activiteiten die vanuit de regio zelf worden aangedragen, zoals verduurzaming van de regio, het verbeteren van de kwaliteit van natuur, leefomgeving en toerisme/recreatie, het vernieuwingen en innovaties, die kwaliteit toevoegen aan natuur/toerisme/recreatie en de leefomgeving aantrekkelijk houden voor de toekomst en promotie van de regio.

Gezamenlijke inzet op een sterke regio IJsselmeerkust
De overheid (rijk, provincie, gemeente en waterschap) heeft de taak om de leefomgeving rond het IJsselmeer en de IJsselmeerkust toekomstbestendig te houden, en deze dus te vernieuwen en te verbeteren. Hiervoor zetten de gemeente, provincie, waterschap en rijk de eigen fondsen en gelden in. Wethouder Akkerman: “Het toekomstige Omgevingsfonds neemt de overheidstaak niet over, het kan wel een toegevoegde waarde hebben. Een brede samenwerking met alle betrokken partijen is dan ook een voorwaarde voor de verdere succesvolle ontwikkeling van regio IJsselmeerkust.”

Windpark Fryslân
Windpark Fryslân is voorzien in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 windturbines. Windpark Fryslân is een van de grootschalige windprojecten in Nederland en de totstandkoming ervan wordt gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De verwachting is dat het windpark vanaf 2020 ongeveer 320 MW stroom produceert. Dit is genoeg om jaarlijks 340.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Zie ook: http://windparkfryslan.nl

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op