Nieuws /

Het Omgevingsfonds voor de regio IJsselmeerkust, waarin jaarlijks zo’n € 500.000 wordt gestort door Windpark Fryslân, moet een onafhankelijke organisatie worden. De nadrukkelijke wens van de regio is, dat het bestuur van het fonds wordt gevormd door enkele personen die het vertrouwen hebben van inwoners en bedrijven in de regio IJsselmeerkust.

Dit bestuur moet samen met vertegenwoordigers van dorpen, ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten en projecten kiezen die met dit geld worden ondersteund. Dit kwam naar voren in de vele gesprekken, die gebiedscoördinator Fon ten Thij de afgelopen tijd in de regio voerde met verenigingen van dorpsbelangen, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het ministerie van Economische Zaken.

Wethouder Gea Akkerman: “De bewoners en ondernemers in de kustregio krijgen direct te maken met de effecten van het windpark voor de kust. Zij ervaren als eersten de nadelen en zij zien als eersten de nieuwe mogelijkheden. Het is een legitieme wens dat zij, via het bestuur van een stichting, zelf aan de knoppen willen zitten bij de besteding van de gelden. Dit geluid uit de regio is voor ons leidend bij de opzet van het fonds.”

Op dit moment loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de verleende vergunningen voor het windpark. Als de Raad van State de weg vrij geeft voor het windpark wordt direct begonnen met de verdere voorbereiding van het Omgevingsfonds.

Het is de bedoeling dat het fonds officieel van start gaat na volledige inbedrijfstelling van het windpark eind 2020/begin 2021. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân moet dan in 2022 plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen gedurende de gehele levensduur van het windpark, die naar verwachting twintig jaar is. De totale bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds zal dan oplopen tot €10 miljoen.

De gemeente Súdwest-Fryslân en het Windpark Fryslân sloten vorig jaar een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds speelt een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust. Het geld is bedoeld om allerlei gewenste ontwikkelingen in de kustregio te stimuleren, vooral op het gebied van toerisme, recreatie en de leefomgeving.

Het Omgevingsfonds zal zich richten op projecten en activiteiten die vanuit de regio zelf worden aangedragen, zoals verduurzaming van de regio, het verbeteren van de kwaliteit van natuur, leefomgeving en toerisme/recreatie, het vernieuwingen en innovaties, die kwaliteit toevoegen aan natuur/toerisme/recreatie en de leefomgeving aantrekkelijk houden voor de toekomst en promotie van de regio.

Gezamenlijke inzet op een sterke regio IJsselmeerkust
De overheid (rijk, provincie, gemeente en waterschap) heeft de taak om de leefomgeving rond het IJsselmeer en de IJsselmeerkust toekomstbestendig te houden, en deze dus te vernieuwen en te verbeteren. Hiervoor zetten de gemeente, provincie, waterschap en rijk de eigen fondsen en gelden in. Wethouder Akkerman: “Het toekomstige Omgevingsfonds neemt de overheidstaak niet over, het kan wel een toegevoegde waarde hebben. Een brede samenwerking met alle betrokken partijen is dan ook een voorwaarde voor de verdere succesvolle ontwikkeling van regio IJsselmeerkust.”

Windpark Fryslân
Windpark Fryslân is voorzien in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 windturbines. Windpark Fryslân is een van de grootschalige windprojecten in Nederland en de totstandkoming ervan wordt gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De verwachting is dat het windpark vanaf 2020 ongeveer 320 MW stroom produceert. Dit is genoeg om jaarlijks 340.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Zie ook: http://windparkfryslan.nl

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op