Nieuws /

Het Omgevingsfonds voor de regio IJsselmeerkust, waarin jaarlijks zo’n € 500.000 wordt gestort door Windpark Fryslân, moet een onafhankelijke organisatie worden. De nadrukkelijke wens van de regio is, dat het bestuur van het fonds wordt gevormd door enkele personen die het vertrouwen hebben van inwoners en bedrijven in de regio IJsselmeerkust.

Dit bestuur moet samen met vertegenwoordigers van dorpen, ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten en projecten kiezen die met dit geld worden ondersteund. Dit kwam naar voren in de vele gesprekken, die gebiedscoördinator Fon ten Thij de afgelopen tijd in de regio voerde met verenigingen van dorpsbelangen, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het ministerie van Economische Zaken.

Wethouder Gea Akkerman: “De bewoners en ondernemers in de kustregio krijgen direct te maken met de effecten van het windpark voor de kust. Zij ervaren als eersten de nadelen en zij zien als eersten de nieuwe mogelijkheden. Het is een legitieme wens dat zij, via het bestuur van een stichting, zelf aan de knoppen willen zitten bij de besteding van de gelden. Dit geluid uit de regio is voor ons leidend bij de opzet van het fonds.”

Op dit moment loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de verleende vergunningen voor het windpark. Als de Raad van State de weg vrij geeft voor het windpark wordt direct begonnen met de verdere voorbereiding van het Omgevingsfonds.

Het is de bedoeling dat het fonds officieel van start gaat na volledige inbedrijfstelling van het windpark eind 2020/begin 2021. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân moet dan in 2022 plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen gedurende de gehele levensduur van het windpark, die naar verwachting twintig jaar is. De totale bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds zal dan oplopen tot €10 miljoen.

De gemeente Súdwest-Fryslân en het Windpark Fryslân sloten vorig jaar een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds speelt een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust. Het geld is bedoeld om allerlei gewenste ontwikkelingen in de kustregio te stimuleren, vooral op het gebied van toerisme, recreatie en de leefomgeving.

Het Omgevingsfonds zal zich richten op projecten en activiteiten die vanuit de regio zelf worden aangedragen, zoals verduurzaming van de regio, het verbeteren van de kwaliteit van natuur, leefomgeving en toerisme/recreatie, het vernieuwingen en innovaties, die kwaliteit toevoegen aan natuur/toerisme/recreatie en de leefomgeving aantrekkelijk houden voor de toekomst en promotie van de regio.

Gezamenlijke inzet op een sterke regio IJsselmeerkust
De overheid (rijk, provincie, gemeente en waterschap) heeft de taak om de leefomgeving rond het IJsselmeer en de IJsselmeerkust toekomstbestendig te houden, en deze dus te vernieuwen en te verbeteren. Hiervoor zetten de gemeente, provincie, waterschap en rijk de eigen fondsen en gelden in. Wethouder Akkerman: “Het toekomstige Omgevingsfonds neemt de overheidstaak niet over, het kan wel een toegevoegde waarde hebben. Een brede samenwerking met alle betrokken partijen is dan ook een voorwaarde voor de verdere succesvolle ontwikkeling van regio IJsselmeerkust.”

Windpark Fryslân
Windpark Fryslân is voorzien in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 windturbines. Windpark Fryslân is een van de grootschalige windprojecten in Nederland en de totstandkoming ervan wordt gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De verwachting is dat het windpark vanaf 2020 ongeveer 320 MW stroom produceert. Dit is genoeg om jaarlijks 340.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Zie ook: http://windparkfryslan.nl

Meer nieuwsberichten

VOB ondernemersprijs 2023 voor Technisch Aannemersbedrijf Bloemhof

Onder grote belangstelling werd donderdagavond in de vernieuwde Wijnberg de ondernemersprijs 2023, bestaande uit een trofee en een oorkonde, uitgereikt aan Jaco en Freddy Bloemhof van het gelijknamige Technisch Aannemingsbedrijf.
Volgens de jury hebben de gebroeders Bloemhof sinds de oprichting van het bedrijf in 1995 steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken om in te spelen op de behoeftes van hun klanten.
Vanaf de Gleibakkerij verhuisde het bedrijf in 2000 naar De Marne, waar het bedrijf gestaag verder groeide, zowel in werkoppervlakte als in activiteiten.
In bijna dertig jaar is Bloemhof Bolsward uitgegroeid tot een allround bedrijf met een hoogwaardig machinepark, een breed klantenbestand en een team van dertig jonge en enthousiaste medewerkers.
Sinds 2022 hebben Jaco en Freddy een stapje teruggedaan, maar hun gedrevenheid en betrokkenheid bij het bedrijf is gebleven.
In 2015 werd door de gebroeders Bloemhof het huidige Veerhuys aangekocht, zes jaar later werd daar het hotel/restaurant de Wijnberg aan toegevoegd. Zowel het Veerhuys als de Wijnberg werden na de aankoop grondig verbouwd en voegden nog meer uitstraling toe aan het Marktplein en Bolsward. De verdieping en het terras van de Wijnberg krijgen later nog een grondige update.

Bolsward In Zet trofee voor Dirk Jan de Rouwe

Tegelijk met de uitreiking van de ondernemersprijs 2023 werd de Bolsward In Zet trofee, eveneens een trofee en oorkonde uitgereikt aan Dirk Jan de Rouwe. De prijs werd uitgereikt door Ronald Velzen, voorzitter van het Parkmanagement Bolsward. Hij noemde De Rouwe een ,betrokken man op vele fronten, waarbij zijn communicatieve kwaliteiten opvallen’. ,Al jaren geleden heeft hij met vele anderen zich hard gemaakt voor het behoud van het zwembad. Verder leverde hij een bijdrage aan het behoud van het Ondernemersfonds Sudwest, is de oprichting van de Visiegroep voor een groot deel te danken aan de inzet van De Rouwe.’

23 maart 2024

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op