Nieuws /

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de invulling en financiering van de nieuw- en verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Het voormalige stadhuis wordt een prachtig Cultuur Historisch Centrum. met een nieuwe naam: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’.

‘De Tiid’ is volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân een passende naam voor het complex dat ontstaat na de ingrijpende verbouwing van het monumentale stadhuis in de stad.

Wethouder Van Gent: “Met de realisatie van Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt. Samen met de bibliotheek, drie Bolswarder musea, het archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen we deze prachtige plek weer tot leven”.
De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten.

In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.
“Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ wordt een belangrijke ontmoetingsplek in Bolsward, maar dit project reikt veel verder dan Bolsward en onze gemeente”, zegt wethouder van Gent. “Het Stadhuis Bolsward is een van de belangrijkste monumenten in de provincie Fryslân”.

Het project vraagt een investering van 12,9 miljoen euro. Dat is meer dan waarmee de gemeente rekende toen in de vorige collegeperiode de eerste ideeën ontstonden over de nieuwe bestemming voor het ruim vier eeuwen oude stadhuis. Dit komt door wijzigingen die het plan ten goede komen. Er zijn daarnaast extra duurzaamheidsmaatregelen getroffen en er moet rekening worden gehouden met indexatie van gestegen bouwkosten. Dit voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover op 9 mei een besluit neemt.

De Provincie levert een forse bijdrage van 3 miljoen. Eerder toonden vier Bolswarder stichtingen – het Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes & Catrijn Epesstichting, het Weeshuis en het Fonds Bolsward-Dronrijp – al hun betrokkenheid door samen € 1,25 miljoen te doneren. Ook de Rabobank SWF draagt financieel bij (€ 100.000).

De procedure voor het kiezen van een aannemer is op dit moment in een vergevorderd stadium. Na de raadsvergadering van 9 mei maakt de gemeente bekend wie dit prestigieuze project gaat bouwen.
De restauratie en verbouwing van het stadhuis begint nog voor de zomer.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op