Nieuws /

BOLSWARD Op 26 november 1970 is Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II in Bolsward opgericht, donderdag was het vijftigjarig jubileum. In de beginjaren begonnen veel jonge gezinnen in de flats of in een eengezinswoning. Er was veel onderlinge samenhang. De aanleg van een speeltuin zorgde voor de oprichting van de buurtvereniging. De groep organiseerde vele activiteiten, zoals barbecueën, klaverjassen, bingo’s en meer.Het grootse jubileumfeest kon niet doorgaan, maar het bestuur wilde deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en als alternatief graag alle leden een cadeautje geven. In samenwerking met Niels Engelmoer, voorzitter van de ondernemersvereniging in Bolsward, heeft de buurtvereniging de Bolswarder Shopping Cheque in Bolsward nieuw leven ingeblazen. Iedereen kon zo zelf wat kopen om thuis een feestje te vieren. ‘Met de cheques steunen wij tegelijkertijd de middenstand in eigen stad. Een win-win situatie’, zo laat Janny Kole, voorzitster van de buurtvereniging weten. ‘Daarnaast kreeg men een leuke sleutelhanger met het nieuwe logo en een zakje bloembollen. De laatste hopen we aankomend voorjaar terug te zien in de tuinen en of op de balkons in Noord II. Extra groen in de buurt is altijd welkom.’De leden die vanaf het allereerste begin lid zijn geweest kregen extra bonnen en een bos bloemen. Het bestuur bezorgde persoonlijk alle attenties behalve in It Heechhout. ‘Vele buurtgenoten stonden verbaasd in de deuropening en de reacties waren echt hartverwarmend. We kunnen nu al vaststellen dat we als bestuur de juiste keuzes hebben gemaakt en de middenstand kan de cheques tegemoetzien’, aldus Kole.‘Als tegenprestatie hebben wij gevraagd de vlag uit te steken. Hier werd op deze dag massaal gehoor aan gegeven. Plan Noord II zag er op deze bijzondere dag echt feestelijk uit. Het bestuur is trots dat ze de mijlpaal van 50 jaar bereikt hebben en hopen dat er nog vele actieve jaren mogen volgen’, zo besluit ze.Op de foto: de bezorgers van de Bolswarder Shopping Cheque, vanaf links, Sijke, Janny, Noella en Bianca.(Bron: Bolswards Nieuwsblad)221Bereikte mensen27BetrokkenheidsactiesBericht promoten

11111 opmerkingLeukOpmerking plaatsenDelen

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op