Nieuws /

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft een commissie in het leven geroepen die het bestuur gaat adviseren over projecten die het ondernemersklimaat Súdwest-breed stimuleren. De commissie wordt gevormd door drie leden, Magda Berndsen, Albert van Zadelhoff (voorzitter) en Jan Huisman.

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân is in 2016 opgericht om economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente te stimuleren. Dat doet het fonds door activiteiten van ondernemersverenigingen en verenigingen voor Dorpsbelang financieel te ondersteunen. Daarnaast is een bedrag beschikbaar voor activiteiten die van belang zijn voor ondernemers in de gehele gemeente.

Het fonds nodigt iedereen die goede ideeën heeft om het ondernemersklimaat in Súdwest-Fryslân te stimuleren uit om mee te denken. Aanvragen voor bijdragen uit het fonds kunnen worden gedaan door verenigingen en andere organisaties en zelfs door individuele ondernemers, het liefst in samenwerking met andere partijen binnen de gemeente, en bij voorkeur gefinancierd uit verschillende bronnen. De aanvragen worden beoordeeld door de nieuw ingestelde commissie.

Deze commissie bestaat uit drie ervaren bestuurders die de gemeente goed kennen, maar die zelf geen activiteiten (meer) ontplooien in deze gemeente om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Voorzitter Albert van Zadelhoff komt uit de financiële wereld en werkt onder andere voor de Triodos Bank, Jan Huisman was tot voor kort directeur/bestuurder van woningbouwvereniging Wonen Zuidwest Friesland en Magda Berndsen is voormalig Tweede Kamerlid, oud-korpschef van politie en was in 2018 interim-burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op