Nieuws /

Bolsward – Met de beste en gezondste wensen, ook voor zij die het even niet makkelijk hebben, begon ad-interim voorzitter Niels Engelmoer donderdag zijn nieuwjaarsspeech in De Wijnberg. Hij had een groot aantal toehoorders, de opkomst was geweldig en toonde de betrokkenheid van de Bolswarder ondernemers.

Engelmoer vertelde hoe hij tot ad-interim was benoemd. ,,Na mijn dankwoord vorig jaar op de algemene ledenvergadering aan voorganger Fer Grijmans kwamen er een paar Bolswarders bij mij met “Dou kest wel un aardig woordsje doën, is voorzitter niks foor dy”.  

Na deze introductie ging hij door op het huidige bestuur. ,,Een leuke club ondernemers om mee te besturen, vergaderingen die goed draaien, waar de humor en respect met elkaar verweven zijn en waar serieus vergaderd wordt”. Engelmoer: “Er is echt heel veel inzet, ook van andere vrijwilligers die de VOB rijk is. Hulde daarvoor!”

Inmiddels zijn er in het afgelopen half jaar de nodige voorbereidingen getroffen om komend jaar een nieuwe periode in te gaan. Engelmoer vertelde dat er werkvelden benoemd zijn binnen het VOB (bestuur). En dat aan die werkvelden, o. a. binnenstad, bedrijventerrein, wonen & werken, toerisme, één of meerdere bestuursleden en/of VOB-leden gekoppeld zijn. Doel is om binnen deze werkvelden diepgang te vinden en zo per werkveld een visie te ontwikkelen. “Dán kun je plannen maken en zij die een plan hebben hebben een voorsprong”, aldus de duidelijke  voorzitter.  ,,Het zou eigenlijk ook iets voor Bolsward in het algemeen moeten zijn, dergelijke plannen, waardoor je voor de troepen (gemeente) uit loopt en niet er achteraan. Uiteindelijk willen we als ondernemersvereniging middenin en pal voor de Bolswarder samenleving staan, er zijn immers veel raakvlakken en belangen.”

Een cruciaal werkveld is communicatie, zeker als je een visie cq plannen wilt uitdragen. Voor dit werkveld zoekt het bestuur naar leden (of aspirant-leden) die communicatie in hun dna hebben, al dan niet beroepsmatig.  “Al kunnen we intern ook nog wel wat communicatie gebruiken hoor, daar is behoefte aan”, gaf Engelmoer aan dat het werkveld communicatie een belangrijk onderdeel van de VOB moet worden.

Tot slot deed Engelmoer de oproep aan de Bolswarder ondernemers en bedrijven om te kijken wie er naast je onderneemt en of die al is van de VOB. ,,Een grotere club betekent meer specialismen waar we een beroep op kunnen doen en daarmee slagvaardiger kunnen handelen en meer daadkracht kunnen tonen. Ook belangrijk is om meer inkomsten te kunnen genereren, waardoor we meer kunnen doen, ook in de zin van samenwerking en onderlinge activiteiten.” Daarmee gaf Engelmoer gelijk aan wat een VOB-lid er voor terug kan krijgen.

“Met meer structuur, voor de troepen uit lopen, een plan hebben, dit communiceren en dat gedragen door meer leden kan ondernemend Bolsward met vertrouwen het komende decennium in”, zo besloot Engelmoer zijn speech.

Hierna werd er genoten van een buffet met snert en broodjes worst, keurig verzorgd door de Wijnberg. Er werd nog gezellig met elkaar gesproken waar rangen en standen er niet toe deden. Het mixte allemaal lekker en dat maakte de avond compleet.

Lid worden of aanmelden communicatie: info@ondernemendbolsward.nl

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op