Nieuws /

In januari 2021 starten de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de Zwaantjespost brug, de kabels en leidingen in de Marktstraat en de herinrichting van de binnenstad.

Wat gaat er gebeuren?

Zoals bekend is de Zwaanjespost brug in slechte staat en is daarom aan vervanging toe. De kabels en leidingen in de Marktstraat zijn ook aan vervanging toe. Door de werkzaamheden te combineren wordt de overlast beperkt tot een éénmalige actie en deze vervanging in combinatie uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de kabels en leidingen ontvangen betrokkenen in het centrum middels een brief van de nutsbedrijven zelf. Hierin informeren zij u welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden.

Om overlast voor de binnenstad zoveel mogelijk te beperken start de gemeente met de herinrichting van de Marktstraat, Marktplein en Jongemastraat. Hoe het ontwerp er uit komt te zien is in te zien op de website van de gemeente.

Wanneer?

Het vervangen van de kabels en leidingen aan het KPN Netwerk start in week 1 en duurt 2 weken. In week 5 beginnen de werkzaamheden van de kabels en leidingen van Liander en Vitens.

Deze werkzaamheden duren 8 weken. Dit betreft het gedeelte van de Marktstraat tussen de brug Zwaantjespost en de brug bij het oude stadhuis en gedeeltelijk aan het Marktplein. Hiervoor worden leidingsleuven gegraven aan de kant van de winkels in de trottoirs. De vervanging van de brug gaat tot eind april duren.

In overleg met de aannemer van de herinrichting komt er nog een definitieve planning van deze werkzaamheden. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden van de brug en kabels en leidingen. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Vertraging werkzaamheden toren de Tiid

De herstelwerkzaamheden van de toren kosten meer tijd. Dat heeft tot gevolg dat de toren medio juni terug geplaatst wordt, terwijl dat eerder was voorzien in maart.

Dat betekent verder dat het totale project pas in de laatste week voor de bouwvakantie (medio juli) afgerond kan worden.

De vertraging raakt ook de herinrichting van de binnenstad. De gemeente SWF heeft besloten de herinrichting niet uit te stellen, vanwege de belangen van de ondernemers in de stad. Dat betekent dat het terugplaatsen van de toren en het opruimen van de bouwplaats over de nieuwe bestrating plaats zal vinden. Uiteraard zullen we de nieuwe bestrating tijdens die werkzaamheden beschermen om beschadiging te voorkomen.

Omleidingen

Vanaf eind januari tot eind mei 2021 zal er een stremming zijn voor het doorgaande verkeer door het centrum van Bolsward, tussen Marktplein en Broereplein. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er aankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op