Nieuws /

In januari 2021 starten de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de Zwaantjespost brug, de kabels en leidingen in de Marktstraat en de herinrichting van de binnenstad.

Wat gaat er gebeuren?

Zoals bekend is de Zwaanjespost brug in slechte staat en is daarom aan vervanging toe. De kabels en leidingen in de Marktstraat zijn ook aan vervanging toe. Door de werkzaamheden te combineren wordt de overlast beperkt tot een éénmalige actie en deze vervanging in combinatie uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de kabels en leidingen ontvangen betrokkenen in het centrum middels een brief van de nutsbedrijven zelf. Hierin informeren zij u welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden.

Om overlast voor de binnenstad zoveel mogelijk te beperken start de gemeente met de herinrichting van de Marktstraat, Marktplein en Jongemastraat. Hoe het ontwerp er uit komt te zien is in te zien op de website van de gemeente.

Wanneer?

Het vervangen van de kabels en leidingen aan het KPN Netwerk start in week 1 en duurt 2 weken. In week 5 beginnen de werkzaamheden van de kabels en leidingen van Liander en Vitens.

Deze werkzaamheden duren 8 weken. Dit betreft het gedeelte van de Marktstraat tussen de brug Zwaantjespost en de brug bij het oude stadhuis en gedeeltelijk aan het Marktplein. Hiervoor worden leidingsleuven gegraven aan de kant van de winkels in de trottoirs. De vervanging van de brug gaat tot eind april duren.

In overleg met de aannemer van de herinrichting komt er nog een definitieve planning van deze werkzaamheden. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden van de brug en kabels en leidingen. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Vertraging werkzaamheden toren de Tiid

De herstelwerkzaamheden van de toren kosten meer tijd. Dat heeft tot gevolg dat de toren medio juni terug geplaatst wordt, terwijl dat eerder was voorzien in maart.

Dat betekent verder dat het totale project pas in de laatste week voor de bouwvakantie (medio juli) afgerond kan worden.

De vertraging raakt ook de herinrichting van de binnenstad. De gemeente SWF heeft besloten de herinrichting niet uit te stellen, vanwege de belangen van de ondernemers in de stad. Dat betekent dat het terugplaatsen van de toren en het opruimen van de bouwplaats over de nieuwe bestrating plaats zal vinden. Uiteraard zullen we de nieuwe bestrating tijdens die werkzaamheden beschermen om beschadiging te voorkomen.

Omleidingen

Vanaf eind januari tot eind mei 2021 zal er een stremming zijn voor het doorgaande verkeer door het centrum van Bolsward, tussen Marktplein en Broereplein. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er aankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op