Nieuws /

De gemeente SWF laat op dit moment onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Informatiebijeenkomsten
Van eind november tot en met begin december worden zes informatiebijeenkomsten (van 19.30 tot 21.30 uur) voor de inwoners van de gemeente georganiseerd. Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio’s. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met de aanwezigen in gesprek over relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in de gemeente. Daarnaast wordt besproken hoe jij aankijkt tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Programma:
• Inloop (19.30 uur)
• Opening door gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
• Interactieve presentatie Woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
• In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
• Vervolgstappen en terugkoppeling
• Slotwoord gemeente en drankje
• Einde (21.30 uur)

De regio-bijeenkomst in Bolsward wordt gehouden op dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.30 uur in Hotel de Wijnberg, Marktplein 5, Bolsward (bovenzaal).

Aanmelden
Meld je aan via e-mail woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen je komt.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op