Nieuws /

Aanvalsplan Internationaal Ondernemen
Bent u een mkb’er met een exportwens? Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. De subsidieregeling International Business Fryslân (IBF) -Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 heeft als doel om Friese bedrijven te stimuleren in hun exportactiviteiten.

Subsidiabele Internationale Marktverkenningsactiviteiten
a. haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige, of de onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren;
b. marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;
c. exportplan: het laten opstellen van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten, dat resulteert in een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

Subsidiabele Internationale Marktontwikkelingsactiviteiten
a. kennisvergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op
het gebied van export die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen.
b. vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal;
c. ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
d. matchmaking: het inschakelen van een externe deskundige om contact te leggen tussen de onderneming van de aanvrager en één of meer nieuwe buitenlandse partners of klanten op het gebied van inkoop of verkoop dan wel voor het tot stand laten komen van import- of exportactiviteiten vanuit of naar een bepaald land.

Hoogte van de subsidie
De maximale subsidie is 50 procent van de subsidiabele kosten van een activiteit en varieert per aangevraagde activiteit tussen de 5000 en 10.000 euro.

Aanvragen indienen
Aanvraagformulieren vindt u op www.fryslan.fril/IBFintemationaalondememen. Aanvragen kunt u indienen bij de provincie Fryslân (Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden). De regeling is open van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020. Zodra het subsidieplafond van 1,8 miljoen bereikt is, wordt de regeling gesloten.
U kunt meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat.

Voorwaarden en meer informatie
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze subsidieregeling. Wij adviseren u eerst de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen, wanneer achteraf blijkt dat uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt en door ons wordt geweigerd. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website: www.fryslan.frl/IBFinternationaalondernemen.

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar: internationalbusiness@fryslan.frl

Meer nieuwsberichten

VOB ondernemersprijs 2023 voor Technisch Aannemersbedrijf Bloemhof

Onder grote belangstelling werd donderdagavond in de vernieuwde Wijnberg de ondernemersprijs 2023, bestaande uit een trofee en een oorkonde, uitgereikt aan Jaco en Freddy Bloemhof van het gelijknamige Technisch Aannemingsbedrijf.
Volgens de jury hebben de gebroeders Bloemhof sinds de oprichting van het bedrijf in 1995 steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken om in te spelen op de behoeftes van hun klanten.
Vanaf de Gleibakkerij verhuisde het bedrijf in 2000 naar De Marne, waar het bedrijf gestaag verder groeide, zowel in werkoppervlakte als in activiteiten.
In bijna dertig jaar is Bloemhof Bolsward uitgegroeid tot een allround bedrijf met een hoogwaardig machinepark, een breed klantenbestand en een team van dertig jonge en enthousiaste medewerkers.
Sinds 2022 hebben Jaco en Freddy een stapje teruggedaan, maar hun gedrevenheid en betrokkenheid bij het bedrijf is gebleven.
In 2015 werd door de gebroeders Bloemhof het huidige Veerhuys aangekocht, zes jaar later werd daar het hotel/restaurant de Wijnberg aan toegevoegd. Zowel het Veerhuys als de Wijnberg werden na de aankoop grondig verbouwd en voegden nog meer uitstraling toe aan het Marktplein en Bolsward. De verdieping en het terras van de Wijnberg krijgen later nog een grondige update.

Bolsward In Zet trofee voor Dirk Jan de Rouwe

Tegelijk met de uitreiking van de ondernemersprijs 2023 werd de Bolsward In Zet trofee, eveneens een trofee en oorkonde uitgereikt aan Dirk Jan de Rouwe. De prijs werd uitgereikt door Ronald Velzen, voorzitter van het Parkmanagement Bolsward. Hij noemde De Rouwe een ,betrokken man op vele fronten, waarbij zijn communicatieve kwaliteiten opvallen’. ,Al jaren geleden heeft hij met vele anderen zich hard gemaakt voor het behoud van het zwembad. Verder leverde hij een bijdrage aan het behoud van het Ondernemersfonds Sudwest, is de oprichting van de Visiegroep voor een groot deel te danken aan de inzet van De Rouwe.’

23 maart 2024

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op