Nieuws /

Bent u mkb’er en op zoek naar zakenpartners in een nieuwe buitenlandse markt? Dan kunt u nu subsidie aanvragen voor deelname aan een uitgaande handelsmissie en deelname aan een Internationale beurs. De subsidieregeling International Business Fryslan (IBF) – Handelsmissies en Beurzen heeft als doel om Friese bedrijven te stimuleren in hun exportactiviteiten.

Subsidiabele activiteiten
* Deelname aan een beurs in Nederland of in het buitenland op het gebied van export.
* Deelname aan een georganiseerde, meerdaagse reis naar een buitenlandse markt waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan meedoen.

Subsidiabele kosten voor een internationale beurs
* de kosten van inschrijving voor deelname aan de internationale beurs
* de kosten voor het huren van een stand of standplaats
* de kosten voor het laten bouwen van een stand door derden
* de kosten voor het huren van materialen voor het inrichten van een stand
* de kosten van transport voor het vervoer van beursmaterialen
* de kosten van opslag van beursmaterialen ter plekke.

Subsidiabele kosten voor een handelsmissie
* reis- en verblijfskosten
* de kosten voor deelname aan evenementen tijdens de handelsmissie die hiermee verband houden of onderdeel uitmaken van het programma van de handelsmissie
* de kosten voor het inhuren van tolken
* de kosten van begeleiding door een of meer handelsagenten tijdens de handelsmissie.

Hoogte van de subsidie
Mkb’ers kunnen tot 50 procent van de bijdrage vergoed krijgen tot een bedrag van maximaal € 4000.

Aanvragen indienen
Aanvraagformulieren vindt u op www.fryslan.frl/IBFhandelsmissiesbeurzen. Aanvragen kunt u indienen bij de provincie Fryslân (Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden). De regeling is open van 7 maart 2016 tot en met 31 december 2017. Zodra het subsidieplafond van € 200.000 bereikt is, wordt de regeling gesloten.
U kunt meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat.

Voorwaarden en meer informatle
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze subsidieregeling. Wij adviseren u eerst de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen, wanneer achteraf blijkt dat uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt en door ons wordt geweigerd. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website: www.fryslan.frl/IBFhandelsmissiesbeurzen.

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar: internationalbusiness@fryslan.frl

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op