Nieuws /

Bolsward – Met een unieke combinatie van de Tjalkendag en de Open Monumentendag Special op zaterdag 23 maart heeft Bolsward een primeur. Het publiek kan genieten van al het moois dat monumentaal Bolsward herbergt en kennismaken met het varend monumentaal erfgoed van de Noorderschippers. Bijna 20 historische schepen zijn die dag en zondag 24 maart tijdens de publieksdag de blikvangers in de stadsgrachten van Bolsward.

De zogenaamde Tjalkendag is de jaarlijkse seizoensopening van de Noorderschippers, onderdeel van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB), die dit jaar samenwerken met de Stichtingen Bolswards Historie en Koopmanswelvaart. Bolsward heeft een indrukwekkende maritieme geschiedenis, reden voor de Noorderschippers om dit jaar hun seizoensopening in Bolsward te laten plaatsvinden. De Tjalkendag wordt op zaterdagmorgen geopend door burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest Fryslân.

De historische schepen (niet alleen tjalken) komen al in de loop van vrijdagmiddag 22 maart in Bolsward aan, waar ze afmeren aan de Turf- en Stoombootkade. Een van de schepen die naar Bolsward komen is de Stânfries X, het vlaggenschip van de Leeuwarder Museumhaven. Maar ook de ‘Koopmanswelvaart’, het vroegere Boalserter beurtschip van de familie Horjus, gebouwd in 1906 bij de Gebr. Zwolsman in Makkum, en ‘De Vrouw Tjitsche’, ook een vroeger Boalserter beurtschip, van de rederij Koch en Eekhoff, gebouwd in 1901 op de werf van Croles in IJlst, zijn deze dagen te bewonderen aan de kade in Bolsward. ‘En-Avant’, een motorsleepboot, gebouwd in 1928 bij Velthuizen in Zaandam, met als thuishaven Bolsward, is eveneens van de partij.
Het oudste schip dat naar Bolsward komt is de ‘Over-Vloed’, een paviljoentjalk, gebouwd in 1891 bij Kalkman, Kralingscheveer. Dit schip heeft als thuishaven Britsum.

Stenen monumenten

Stichting Bolswards Historie organiseert op deze zaterdag 23 maart een Monumentendag Special. Net als tijdens de jaarlijkse Monumentendag in september betekent dat dat er weer heel veel historische en monumentale gebouwen in de stad voor het publiek geopend zijn. Te denken valt aan de kerken en de basiliek, de musea, het Weeshuis, het Elgersmahuis, het Gysbert Japicxhûs en vele andere bezienswaardige gebouwen.
Bovendien worden er in de stad allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden er verhalen verteld door verhalenverteller Mindert Wijnstra, is er een demonstratie touwknopen, er kunnen rondvaarten gemaakt worden, er is een praamvaart naar de schapenvachtlooierij Van Buren, het draaiorgel Omke Romke speelt op diverse plaatsen in het centrum, de Boalserter Skotsploech verzorgt een optreden, shantykoor ‘Skomjend Wiid’ treedt op, evenals muziekkorps Hollandia en er zijn stadswandelingen.

Diverse activiteiten

Rondom dit maritieme en historische weekeinde vinden er ook allerlei nautische activiteiten plaats. Zo zijn er voor de schippers van het ‘varend erfgoed’ een aantal workshops en lezingen. Op het verenigingsschip de ‘Terra Nova’, een prachtige ‘luxe motor” van 50 meter lang en gebouwd in 1929, vertelt Nienke Dijkstra van Doeeenswad.nl over haar jarenlange inzet voor minder plastic op het wad, nu weer actueel door de containerramp. Riemer Halbertsma, bijgestaan door Jan Sangers, vertelt over de roemruchte geschiedenis van de beurtvaart vanaf Bolsward en hun oud-Bolswarder beurtschepen ‘De Vrouw Tjitsche’ en ‘Koopmanswelvaart’. Workshops voor de schippers en hun bemanning worden verzorgd door opleidingscentrum Edumar. Verder kunnen de deelnemers kiezen uit ‘Leer de knoop die je altijd al wilde maken’, met Frits ‘de Knopenman’ Ottens en de stadsactiviteiten rondvaart en stadswandeling. Ook is er een stand met maritieme boeken en materialen.

Op de Publieksdag, zondagmiddag 24 maart, is er vanaf 14.00 uur aan boord van de “Terra Nova” opnieuw de lezing over de beurtvaart op Bolsward, die dan voor iedere belangstellende toegankelijk is. Er is dan een expositie van beeldend kunstenaar David van Kampen aan boord van de spits Eestroom en men kan het Leeuwarder beurtschip Stânfries X bekijken. Enkele andere deelnemende schepen leggen de loopplank uit voor het publiek, waaronder de Koopmanswelvaart.

Fotowedstrijd basisscholen
Voor de groepen 5/6 en 7/8 van de Bolswarder basisscholen wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Onderwerp is natuurlijk het Open Monumentenweekeinde en het “varende erfgoed” langs de kaden.

De Tjalkendag 2019 wordt financieel gesteund door de gemeente Súdwest Fryslân, scheepsverzekeraar EOC te Meppel, IJzerhandel Auke Rauwerda en de Friesche Olie- en Verfhandel.
Bezoekers van het hele programma van de Tjalkendag op zaterdag wordt gevraagd zich van tevoren op te geven via tjalkendag@lvbhb.nl. De kosten van deelname inclusief lunch zijn € 25.-
Dankzij de samenwerking met de Stichtingen Bolswards Historie en Koopmanswelvaart is de Publieksdag (zondag) gratis toegankelijk.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op