Nieuws /

De realisatie van het Historisch Centrum Westergo in Bolsward is een stap dichterbij nu burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân het voorontwerp bestemmingsplan hebben vastgesteld. Dit plan ligt vanaf vrijdag voor een periode van zes weken ter inzage.
“In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in het plan voor een nieuwe bestemming voor het monumentale, 400 jaar oude stadhuis van Bolsward”, zegt wethouder Stella van Gent. “Mooi dat we nu zover zijn om het Historisch Centrum Westergo ook planologisch mogelijk te maken.”

Het voormalige stadhuis van Bolsward wordt flink uitgebreid in noordelijke richting, op de plek waar nu nog een parkeerterrein en een groenstrook zijn. Door deze uitbreiding is er ruimte voor de Bolswarder musea, de oudheidkamer, het archief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar elf rechtsvoorgangers, en de bibliotheek.

Een publieksruimte verbindt het oude en nieuwe gedeelte. Hier vindt de bezoeker straks een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. De Waag wordt ingericht voor horeca.

Omwonenden en andere belangstellenden zijn vorig jaar al een aantal keren geïnformeerd over het plan. “Het ontwerp is goed ontvangen”, zegt Van Gent. “De vragen en reacties gingen vooral over het parkeren. Daar hebben we nu oplossingen voor gevonden.” Zo wordt het terrein Het Oordje met ruim twintig plaatsen uitgebreid.

Het voorontwerp is tot en met 1 maart in te zien bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Tot die tijd kan iedereen een schriftelijke reactie indienen. “Dergelijke procedures kosten nu eenmaal veel tijd”, aldus Van Gent. “Het streven is het Historisch Centrum Westergo in 2020 in gebruik te nemen, maar dan moet alles wel meezitten.”

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op