Nieuws /

Súdwest-Fryslân kan beginnen met de herinrichting van het Broereplein in Bolsward. Een omwonende had gevraagd de werkzaamheden op te schorten totdat de procedure over de vergunning helemaal is afgerond, maar de voorzieningenrechter in Groningen heeft dit verzoek afgewezen.

Onderdeel van de herinrichting van het plein is de plaatsing van een fontein in de vorm van een vleermuis, in het kader van het project ‘11Fountains’ van Culturele Hoofdstad 2018. De herinrichting zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid, terwijl er ook parkeerplaatsen verdwijnen, aldus de bezwaarmakers.

De rechter is het daarmee niet eens. Uiteindelijk verdwijnt er één parkeerplaats, stelt hij vast. “De overige parkeerplaatsen worden verplaatst, waarbij een aantal wordt gesitueerd op een groenstrook naast de kerk.” Over de verkeersveiligheid zegt hij dat er “voldoende ruimte overblijft voor vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer om te manoeuvreren, zodat laden en lossen doorgang kan vinden”. Ook voor de kinderspeelplaats op het grasveld voorziet hij geen onveilige situaties.

De gemeente wil nu zo snel mogelijk aan de slag met het Broereplein. “Het liefst al meteen volgende week”, zegt wethouder Stella van Gent. “Het is nog steeds ons streven om klaar te zijn op 18 mei, als in Bolsward de officiële opening is van alle elf fonteinen.”

Van Gent wijst erop dat ondertussen de bezwaarprocedure gewoon doorloopt. “Op 3 april is de hoorzitting waarop de bezwaarschriften worden behandeld. Met de meeste bezwaarmakers hebben we inmiddels contact gehad om nogmaals uitleg te geven en vragen te beantwoorden. We hopen zo de ongerustheid te kunnen wegnemen.”

Fonteincommissie
De wethouder benadrukt dat omwonenden en andere inwoners van de stad alle gelegenheid hebben gehad hun mening te geven. “Wij hebben voor deze plek voor de fontein gekozen op advies van de fonteincommissie.” Daarna is naar aanleiding van werksessies met bewoners, de fonteincommissie en het Platform Bolsward gekeken naar de inrichting van het plein en de exacte plek van de fontein. “De wens was om van het plein meer een verblijfsgebied te maken en de ruimte voor de auto te beperken. Niet alleen Platform Bolsward is positief over het plan, ook de ondernemersvereniging en de werkgroep Bolsward Historie zijn dat.”

Rondvarende expositie
Van Gent nodigt de Bolswarders uit een bezoek te brengen aan de rondvarende expositie over de elf fonteinen. De Tromp, het schip dat alle elf steden aandoet, ligt 29, 30 en 31 maart afgemeerd aan de Stoombootkade in de stad.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op