Nieuws /

Súdwest-Fryslân kan beginnen met de herinrichting van het Broereplein in Bolsward. Een omwonende had gevraagd de werkzaamheden op te schorten totdat de procedure over de vergunning helemaal is afgerond, maar de voorzieningenrechter in Groningen heeft dit verzoek afgewezen.

Onderdeel van de herinrichting van het plein is de plaatsing van een fontein in de vorm van een vleermuis, in het kader van het project ‘11Fountains’ van Culturele Hoofdstad 2018. De herinrichting zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid, terwijl er ook parkeerplaatsen verdwijnen, aldus de bezwaarmakers.

De rechter is het daarmee niet eens. Uiteindelijk verdwijnt er één parkeerplaats, stelt hij vast. “De overige parkeerplaatsen worden verplaatst, waarbij een aantal wordt gesitueerd op een groenstrook naast de kerk.” Over de verkeersveiligheid zegt hij dat er “voldoende ruimte overblijft voor vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer om te manoeuvreren, zodat laden en lossen doorgang kan vinden”. Ook voor de kinderspeelplaats op het grasveld voorziet hij geen onveilige situaties.

De gemeente wil nu zo snel mogelijk aan de slag met het Broereplein. “Het liefst al meteen volgende week”, zegt wethouder Stella van Gent. “Het is nog steeds ons streven om klaar te zijn op 18 mei, als in Bolsward de officiële opening is van alle elf fonteinen.”

Van Gent wijst erop dat ondertussen de bezwaarprocedure gewoon doorloopt. “Op 3 april is de hoorzitting waarop de bezwaarschriften worden behandeld. Met de meeste bezwaarmakers hebben we inmiddels contact gehad om nogmaals uitleg te geven en vragen te beantwoorden. We hopen zo de ongerustheid te kunnen wegnemen.”

Fonteincommissie
De wethouder benadrukt dat omwonenden en andere inwoners van de stad alle gelegenheid hebben gehad hun mening te geven. “Wij hebben voor deze plek voor de fontein gekozen op advies van de fonteincommissie.” Daarna is naar aanleiding van werksessies met bewoners, de fonteincommissie en het Platform Bolsward gekeken naar de inrichting van het plein en de exacte plek van de fontein. “De wens was om van het plein meer een verblijfsgebied te maken en de ruimte voor de auto te beperken. Niet alleen Platform Bolsward is positief over het plan, ook de ondernemersvereniging en de werkgroep Bolsward Historie zijn dat.”

Rondvarende expositie
Van Gent nodigt de Bolswarders uit een bezoek te brengen aan de rondvarende expositie over de elf fonteinen. De Tromp, het schip dat alle elf steden aandoet, ligt 29, 30 en 31 maart afgemeerd aan de Stoombootkade in de stad.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op