Nieuws /

Súdwest-Fryslân kan beginnen met de herinrichting van het Broereplein in Bolsward. Een omwonende had gevraagd de werkzaamheden op te schorten totdat de procedure over de vergunning helemaal is afgerond, maar de voorzieningenrechter in Groningen heeft dit verzoek afgewezen.

Onderdeel van de herinrichting van het plein is de plaatsing van een fontein in de vorm van een vleermuis, in het kader van het project ‘11Fountains’ van Culturele Hoofdstad 2018. De herinrichting zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid, terwijl er ook parkeerplaatsen verdwijnen, aldus de bezwaarmakers.

De rechter is het daarmee niet eens. Uiteindelijk verdwijnt er één parkeerplaats, stelt hij vast. “De overige parkeerplaatsen worden verplaatst, waarbij een aantal wordt gesitueerd op een groenstrook naast de kerk.” Over de verkeersveiligheid zegt hij dat er “voldoende ruimte overblijft voor vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer om te manoeuvreren, zodat laden en lossen doorgang kan vinden”. Ook voor de kinderspeelplaats op het grasveld voorziet hij geen onveilige situaties.

De gemeente wil nu zo snel mogelijk aan de slag met het Broereplein. “Het liefst al meteen volgende week”, zegt wethouder Stella van Gent. “Het is nog steeds ons streven om klaar te zijn op 18 mei, als in Bolsward de officiële opening is van alle elf fonteinen.”

Van Gent wijst erop dat ondertussen de bezwaarprocedure gewoon doorloopt. “Op 3 april is de hoorzitting waarop de bezwaarschriften worden behandeld. Met de meeste bezwaarmakers hebben we inmiddels contact gehad om nogmaals uitleg te geven en vragen te beantwoorden. We hopen zo de ongerustheid te kunnen wegnemen.”

Fonteincommissie
De wethouder benadrukt dat omwonenden en andere inwoners van de stad alle gelegenheid hebben gehad hun mening te geven. “Wij hebben voor deze plek voor de fontein gekozen op advies van de fonteincommissie.” Daarna is naar aanleiding van werksessies met bewoners, de fonteincommissie en het Platform Bolsward gekeken naar de inrichting van het plein en de exacte plek van de fontein. “De wens was om van het plein meer een verblijfsgebied te maken en de ruimte voor de auto te beperken. Niet alleen Platform Bolsward is positief over het plan, ook de ondernemersvereniging en de werkgroep Bolsward Historie zijn dat.”

Rondvarende expositie
Van Gent nodigt de Bolswarders uit een bezoek te brengen aan de rondvarende expositie over de elf fonteinen. De Tromp, het schip dat alle elf steden aandoet, ligt 29, 30 en 31 maart afgemeerd aan de Stoombootkade in de stad.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op