Nieuws /

Goede score in debuutjaar Ondernemersfonds SWF

Bolsward – De Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft een bewogen eerste jaar achter de rug. Toch is in 2016 al ten minste tweederde deel van het beschikbare budget door ondernemersclubs in steden en dorpen opgevraagd. “Een goede score”, aldus voorzitter Ben Smid van het fonds. “Al rekenen we er voor 2017 op dat dit aandeel nog flink zal groeien.”

Het Ondernemersfonds kwam er op initiatief van de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân, na verzoeken van ondernemers. “We zijn blij met het fonds”, zegt Smid. “Het is een goed middel om gelden in te zetten voor de versterking van het ondernemersklimaat. Ondernemers in een dorp, stad of regio werken samen en beslissen ook samen waaraan het geld wordt besteed.”

Dat het fonds een koude start kende, heeft volgens Smid deels te maken met de wijze waarop de bijdrage wordt geïnd, via de gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting (ozb). Niet alleen ondernemers, maar alle eigenaren van niet-woningen betalen bovenop hun ozb-aanslag een opslag van 0,06 procent van de WOZ-waarde.

 

Beeldvorming

“Inning bovenop de ozb heeft de beeldvorming geen goed gedaan”, weet Smid. “Niemand vindt het fijn om belasting te betalen, terwijl de bijdrage aan het Ondernemersfonds juist eigen geld is, van de ondernemers zelf en door hen vrij te besteden.”

Echter, in veel kernen en regio’s bleek onder ondernemers de bereidheid tot samenwerken en het nemen van initiatieven nog onvoldoende om effectief van de fondsgelden te kunnen gebruikmaken. “Dat is jammer”, aldus de voorzitter. Uitgedrukt in geld gaat het om zo’n 185.000 euro, 28 procent van het totale budget. De betalers krijgen op verzoek het geld terug. In een flink aantal vooral kleine kernen – tezamen goed voor slechts 6 procent van het totale budget – is nog geen besluit over het fonds genomen.

 

Optimistisch

Smid is optimistisch gestemd. “In de kernen waar het fonds wel tot uitwerking is gekomen zijn goede initiatieven genomen.” Hij noemt Sneek, Bolsward, Makkum, Tjalhuizum, Idsegahuizum, Schettens/Longerhouw, Heeg, Oppenhuizen en Uitwellingerga. “Ook in Pingjum zijn de ondernemers bezig de mogelijkheden van het fonds te inventariseren”, aldus manager Jacques Hoogenboom van het fonds. “Verder wordt er in Workum, Koudum, Stavoren, Molkwerum en Warns nog steeds gewerkt aan de besluitvorming rond het fonds.”

“In elk dorp of stad zijn dingen te doen die de leefgemeenschap en het ondernemersklimaat kunnen verbeteren”, zegt Smid. “Het fonds wordt vaak in een adem genoemd met ‘de intocht van Sinterklaas’, maar er is zo veel meer waaraan gezamenlijk geld kan worden besteed. Zoals de beveiliging van een bedrijventerrein, de inkoop van goederen tot zelfs het inhuren van expertise bij belangenbehartiging voor ondernemers of kernen.”

 

Makkum voorbeeld

Als voorbeeld van hoe een dorp de handschoen kan oppakken noemt hij Makkum, waar organisaties en particulieren hun plannen dit najaar tijdens een pitchavond konden voorleggen voor financiering uit het fonds. Smid: “Het zou mooi zijn als meer dorpen en steden zo’n initiatief nemen. Samenwerking is onontbeerlijk om initiatieven van de grond te krijgen en tot een succes te brengen.”

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op