Nieuws /

Gloedvolle woorden en warme snert op Nieuwjaarsbijeenkomst

Voor de eerste maal in de historie organiseerde de Vereniging Ondernemend Bolsward de nieuwjaarsbijeenkomst. Zo’n zeventig leden waren in De Wijnberg bijeen om elkaar het allerbeste te wensen voor 2017 en om bij te praten over de drukke decembermaand en de feestdagen.

Natuurlijk werd er ook gesproken. Allereerst door voorzitter Fer Grijmans, die een kort overzicht gaf van het eerste jaar van de VOB.

Platform Bolsward liet zich horen middels Piebe Piebenga. Hij benadrukte de rol van het Platform in de stad Bolsward en haar manier van zoeken naar oplossingen en het verbinden van groepen en initiatieven.

Tenslotte sprak burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Súdwest-Fryslân de VOB-leden toe. Hij sprak van een belangrijk jaar 2017 voor de stad Bolsward en noemde onder andere de fontein op het Broereplein, de voorbereidingen voor de herinrichting van het centrum, de verbouw van het stadhuis en het aanhaken bij KH2018.

Daarna was het tijd voor een kop snert, broodje beenham en roggebrood met spek en werd er nog wel enige tijd over Bolsward in 2017 en verdere jaren gesproken.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op