Nieuws /

Op de oproep van VVV Waterland van Friesland in 2019 om een unieke locatie op foto vast te leggen werd massaal gehoor gegeven. Uit maar liefst 700 inzendingen mocht de deskundige jury 20 winnaars kiezen. Donderdagavond 5 maart werden de winnaars in het zonnetje gezet en hoorden ze op welke brug hun foto komt te hangen vanaf dit vaarseizoen.

Vanaf het komende vaarseizoen wordt wachten voor één van deze twintig bruggen een traktatie. Of zoals jurylid Pepy Huisman het omschreef: “We gaan niet meer wachten, maar we noemen het vanaf nu pauzeren voor de brug.” Want onder deze bruggen komen enorme foto’s te hangen die ons door de ogen van de bijbehorende fotograaf op een andere manier naar het landschap laten kijken. Vanaf het vaarseizoen genieten toeristen en inwoners samen voor een brug, hoe verbindend is dat? En dat is ook precies hoe VVV Waterland van Friesland het bedoeld heeft. Inwoners nog trotser maken op het landschap en toeristen inspireren.

Keuze uit 700 foto’s

Het kiezen van 20 foto’s uit maar liefst 700 was een hele klus. Door de jury is geselecteerd op dat de foto representatief was voor Zuidwest Friesland, er werd gekeken naar diversiteit, spreiding, compositie, kleur en originaliteit. De jury bestond uit Pepy Huisman (Jopie Huisman Museum), Meindert Seffinga (Fries Scheepvaart Museum), Maaike de Vreeze (VVV Waterland van Friesland), Tom Goossens (fotograaf) en Sonja Hylkema (UNESCO Werelderfgoed het Woudagemaal). Gezamenlijk drukten wethouders Mark de Man (gemeente Súdwest Fryslân) en Frans Veltman (gemeente De Fryske Marren) op de rode knop om alle foto’s en winnaars te presenteren. Ook vertelden zij dat de foto’s ook worden geëxposeerd in beide gemeentehuizen. Bij de gemeente De Fryske Marren zal dit zijn van 29 mei t/m 3 juli in het gemeentehuis en bij de gemeente Súdwest Fryslân op de digitale infoborden in Sneek.

Friese taal om te prikkelen

De Friese taal speelt op de brugdoeken een grote rol. Elke foto is voorzien van een Fries woord als ‘moarnsdize’ (ochtendmist), sinneblink (het moment van de zon die doorbreekt) en ‘skoander’ (voortreffelijk). “Dit is bedoeld om te prikkelen én om onze eigen inwoners aan te spreken.” legt Maaike de Vreeze van VVV Waterland van Friesland uit. Er is geen enkel andere provincie waarin het Fries zo’n grote rol speelt. Het is onze moedertaal. Het zit in ons hart en is onderdeel van onze identiteit. En dat willen we graag laten zien, ook aan de toerist. Dit is wie we zijn, we zijn er trots op. En door mooie Friese woorden toe te voegen aan deze prachtige foto’s op de brugdoeken worden het haast kunstwerken op zich.”

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-kantoren. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest-Friesland verder op de kaart te zetten.

Foto: Inge Meyer (doek onder brug in Sneek)

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op