Nieuws /

Bolsward – Helemaal droog hield Rein Horjus uit Ede het niet woensdagmiddag na het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst van het beurtschip ,Koopmanswelvaart’. ,,Het schip maakte 113 jaar deel uit van de familie. Dit doet me wel wat”, reageerde Horjus emotioneel na de overdracht aan de Stichting Koopmanswelvaart te Bolsward.

,,Ik heb zoveel beleefd met dit schip, dat deze emotie had ik wel verwacht”, vertelde Horjus, die in 1989 het schip vanuit Bolsward meenam naar de jachthaven in Wageningen. ,,Negen jaar ben ik aan het restaureren geweest, het schip moest flink opgeknapt worden.” Toen de restauratie eenmaal afgerond was, gingen Rein en echtgenote Tineke zomers met het schip op vakantie. ,,We zijn een paar keer met het schip in Parijs geweest, voeren dwars door België, maar zochten ook de mooie plekken in Nederland op.”

Eenmaal met pensioen verbleef het echtpaar Horjus zomers zelfs drie maanden op het beurtschip. ,,We zwierven in drie maanden door heel Nederland, maar het liefst lagen we in de opvaart naar Eemswoude. Een prachtig plekje en dan op de fiets naar Bolsward…”

De ,Koopmanswelvaart’ heeft een lange geschiedenis achter de rug. Die begon in 1881, toen Sikke Horjus met een houten scheepje een beurtdienst vanuit Workum, later vanuit Bolsward, op Groningen, begon. Dat houten scheepje werd in 1905 vervangen door het huidige stalen schip, gebouwd op de scheepswerf van de Gebr. Zwolsman in Makkum. Sikke Horjus verhuisde in 1911 van Workum naar Bolsward. De zonen van Sikke, Rein en Dirk namen de beurtvaart op Groningen over in maart 1920. In 1934 stapte Dirk Horjus uit de zaak en ging Rein alleen verder. In 1947 droeg deze het bedrijf over aan zijn zoon Pieter. Het schip werd in 1985, bij het beëindigen van de beurtdienst, die toen al enkele jaren per vrachtauto werd uitgevoerd, overgedragen aan Rein, de oudste zoon van Pieter.

,,In 2014 bleek dat er onder mijn dochters en overige familieleden geen belangstelling was om het schip over te nemen. Een oud gebruik is dan dat je een bos stro in de mast hangt. Een teken dat het schip te koop is. Dat leverde niets op, ook een ,te koop briefje’ leidde niet tot de verkoop.”

Nadat het beurtschip in de winter van 2017/2018 in het haventje in Allingawier had gelegen, haalde Rein het schip dit voorjaar uit het haventje naast de museumboerderij. Intussen had Rein Horjus contact gekregen met Bolswards Historie en tijdens de overdracht van het archief, kwam ook de toekomst van het schip ter sprake. Het leidde er toe dat in Bolsward de stichting Koopmanswelvaart werd opgericht.

Via de bemiddeling van Bolswards Historie en bijdragen van Stichting Het Weeshuis, Hendrick Nannes en Catrijn Epes-Stichting, Stichting Sint Anthony Gasthuis en de Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 kon de nieuwe stichting het beurtschip van de familie Horjus aanschaffen.

De officiële overdracht van de familie Horjus aan het bestuur van de stichting Koopmanswelvaart vond plaats op 7 november ten overstaan van notaris mr. Roelof Edwin Troost in Bolsward. ,, De Koopmanswelvaart is van eigenaar gewisseld, Bolsward is een varend erfgoed/monument rijker”, was de reactie in het notariskantoor.

Tijdelijk heeft de ,Koopmanswelvaart’ een plek gevonden aan de kade van “Het Houtstek” van Van der Werf Bouwstoffen. De stichting is nog in overleg met de gemeente voor een plek waar mogelijke passanten gemakkelijker op en af kunnen stappen.

De exploitatie van de Koopmanswelvaart is een volgend hoofdstuk, want na de aanschaf zullen er fantasie en creatieve ideeën nodig zijn om zoals dat heet: het schip in de vaart te houden.

,,Betrokkenheid van ieder die dit initiatief een warm hart toedraagt is zeer welkom: Wordt donateur en steun ons als vriend”, is de oproep van de stichting.

Belangstellenden, personen of bedrijven, die donateur willen worden kunnen zich aanmelden bij de secretaris de heer J. J. Sangers, de Drift 27, 8701 LN Bolsward. Telefoon 06-53145716,  info@koopmanswelvaart.frl

Donateur kun je al worden met een minimum bijdrage van € 20,00 per jaar. Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL79 RABO 0333 3895 73, ten name van Stichting Koopmanswelvaart.

 

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op