Nieuws /

Bolsward – Helemaal droog hield Rein Horjus uit Ede het niet woensdagmiddag na het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst van het beurtschip ,Koopmanswelvaart’. ,,Het schip maakte 113 jaar deel uit van de familie. Dit doet me wel wat”, reageerde Horjus emotioneel na de overdracht aan de Stichting Koopmanswelvaart te Bolsward.

,,Ik heb zoveel beleefd met dit schip, dat deze emotie had ik wel verwacht”, vertelde Horjus, die in 1989 het schip vanuit Bolsward meenam naar de jachthaven in Wageningen. ,,Negen jaar ben ik aan het restaureren geweest, het schip moest flink opgeknapt worden.” Toen de restauratie eenmaal afgerond was, gingen Rein en echtgenote Tineke zomers met het schip op vakantie. ,,We zijn een paar keer met het schip in Parijs geweest, voeren dwars door België, maar zochten ook de mooie plekken in Nederland op.”

Eenmaal met pensioen verbleef het echtpaar Horjus zomers zelfs drie maanden op het beurtschip. ,,We zwierven in drie maanden door heel Nederland, maar het liefst lagen we in de opvaart naar Eemswoude. Een prachtig plekje en dan op de fiets naar Bolsward…”

De ,Koopmanswelvaart’ heeft een lange geschiedenis achter de rug. Die begon in 1881, toen Sikke Horjus met een houten scheepje een beurtdienst vanuit Workum, later vanuit Bolsward, op Groningen, begon. Dat houten scheepje werd in 1905 vervangen door het huidige stalen schip, gebouwd op de scheepswerf van de Gebr. Zwolsman in Makkum. Sikke Horjus verhuisde in 1911 van Workum naar Bolsward. De zonen van Sikke, Rein en Dirk namen de beurtvaart op Groningen over in maart 1920. In 1934 stapte Dirk Horjus uit de zaak en ging Rein alleen verder. In 1947 droeg deze het bedrijf over aan zijn zoon Pieter. Het schip werd in 1985, bij het beëindigen van de beurtdienst, die toen al enkele jaren per vrachtauto werd uitgevoerd, overgedragen aan Rein, de oudste zoon van Pieter.

,,In 2014 bleek dat er onder mijn dochters en overige familieleden geen belangstelling was om het schip over te nemen. Een oud gebruik is dan dat je een bos stro in de mast hangt. Een teken dat het schip te koop is. Dat leverde niets op, ook een ,te koop briefje’ leidde niet tot de verkoop.”

Nadat het beurtschip in de winter van 2017/2018 in het haventje in Allingawier had gelegen, haalde Rein het schip dit voorjaar uit het haventje naast de museumboerderij. Intussen had Rein Horjus contact gekregen met Bolswards Historie en tijdens de overdracht van het archief, kwam ook de toekomst van het schip ter sprake. Het leidde er toe dat in Bolsward de stichting Koopmanswelvaart werd opgericht.

Via de bemiddeling van Bolswards Historie en bijdragen van Stichting Het Weeshuis, Hendrick Nannes en Catrijn Epes-Stichting, Stichting Sint Anthony Gasthuis en de Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 kon de nieuwe stichting het beurtschip van de familie Horjus aanschaffen.

De officiële overdracht van de familie Horjus aan het bestuur van de stichting Koopmanswelvaart vond plaats op 7 november ten overstaan van notaris mr. Roelof Edwin Troost in Bolsward. ,, De Koopmanswelvaart is van eigenaar gewisseld, Bolsward is een varend erfgoed/monument rijker”, was de reactie in het notariskantoor.

Tijdelijk heeft de ,Koopmanswelvaart’ een plek gevonden aan de kade van “Het Houtstek” van Van der Werf Bouwstoffen. De stichting is nog in overleg met de gemeente voor een plek waar mogelijke passanten gemakkelijker op en af kunnen stappen.

De exploitatie van de Koopmanswelvaart is een volgend hoofdstuk, want na de aanschaf zullen er fantasie en creatieve ideeën nodig zijn om zoals dat heet: het schip in de vaart te houden.

,,Betrokkenheid van ieder die dit initiatief een warm hart toedraagt is zeer welkom: Wordt donateur en steun ons als vriend”, is de oproep van de stichting.

Belangstellenden, personen of bedrijven, die donateur willen worden kunnen zich aanmelden bij de secretaris de heer J. J. Sangers, de Drift 27, 8701 LN Bolsward. Telefoon 06-53145716,  info@koopmanswelvaart.frl

Donateur kun je al worden met een minimum bijdrage van € 20,00 per jaar. Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL79 RABO 0333 3895 73, ten name van Stichting Koopmanswelvaart.

 

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op