Nieuws /

Bolsward – Met de overhandiging van de eerste exemplaren van een jubileum bearenburch aan de Goedheiligman en aan de afnemer van het eerste uur, Johannes Bloemhof van Tsjoch En Mear, zette Wiepie Oenema zaterdagmiddag luister bij aan het tienjarige jubileum van de distilleerderij De Stiekeme Stoker.

Sinterklaas, vergezeld met twee Zwarte Pieten, kwam aan het eind van de middag naar de distilleerderij aan het Bolwerkplein, waar hij begroet werd door ,Stiekeme Stoker’ Wiepie Oenema en een grote schare familie en vrienden.
,,Een bijzondere eer, noemde Oenema, de komst van de Goedheiligman, waarna hij in het kort de ontwikkeling van de distilleerderij schetste. Het bijzondere van de jubileum bearenburch is het percentage alcohol. ,,Normaal heeft onze bearenburch 31 procent alcohol. Om het tienjarige jubielum te vieren hebben we voor elk jaar 1 procent er bij gedaan.” Vanzelfsprekend moest er na de overhandiging van de eerste flessen geproefd worden. Gezien de reacties van de aanwezigen viel deze jubileum bearenburgh in goede aarde.

Geschiedenis
In 2009 startte Wiepie Oenema met het distilleren van jenever, waarna hij de volgende stap zette met het bouwen van een eigen distilleerketel. Dat leidde een jaar later tot de eerste distilleersessie’s en veel experimenten en na heel veel mislukte pogingen lukte het om een redelijke beerenburg te produceren.
Vanaf dat moment kregen de horeca en drankenhandel interesse in deze op ambachtelijk wijze verkregen beerenburg, wat leidde tot een officieel bedrijf. Doordat in de volksmond de bijnaam “de stiekeme stoker” vaak werd genoemd, was vanaf dat moment distilleerderij “De Stiekeme Stoker’ een feit.
In 2013 werd een nieuwe stap gezet door de bouw van een tweede ketel in het tuinhuis achter de woning van de familie Oenema. Onder de naam Fryske Bearenburch werden de eerste liters beerenburg officieel verhandeld aan de plaatselijke (Bolsward) slijterij en horeca.

Door de groeiende vraag naar de producten van distilleerderij “De Stiekeme Stoker” bleek al snel dat het tuinhuisje te klein werd. Besloten werd een productieruimte te huren in de oude Zuivelschool aan het Bolwerkplein. Ook werd met het ,Amaretsje fan Muoike Tetsje’ een tweede drankje op de markt gebracht. Om aan de toenemende vraag te voldoen werd een grote nieuwe distilleerketel met een inhoud van 150 liter inhoud aangeschaft.
Na de berarenburch en het ,Amaretsje fan Muoike Tetsje werd in 2015 een derde product aan het assortiment toegevoegd: Beerenburg-Likeur. De vraag naar de producten van De Stiekeme Stoker groeide intussen gestaag. Een jaar later presenteerde Wiepie Oenema een graanjenever, onder de naam Oenema Fryske Graenjenever’. De eerste fles werd gebotteld door wethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân
In 2018 werd een tweede koperen distilleerketel in bedrijf genomen. Speciaal bedoeld om de zogenaamde “dubbel gestookte” Oenema Fryske Graenjenever nog meer smaak te geven. Ook werden dat jaar een tweetal nieuwe likeuren ontwikkeld en aan het assortiment toegevoegd. Een chocolade-likeur en een honing-likeurm beide met 20% alcohol.

En nu in dit jubileum jaar, een bearenburch met een hoog alcoholpercentage: 41%, maar nog altijd ambachtelijk gestookt.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op