Nieuws /

Na een moeizaam eerste jaar was er in 2017 in de gemeente groot draagvlak voor gebruikmaking van het Ondernemersfonds. Een groot aantal ondernemers besloot dit jaar de fondsmiddelen in te zetten voor het verbeteren van de plaatselijke economie, het ondernemersklimaat of voor maatschappelijke doelen in eigen stad of dorp.

Die doelen variëren van kleinschalige bijdragen en sponsoring van plaatselijke evenementen tot grootschalige investeringen waarbij het ‘eigen geld’ van de ondernemers o.a. werd ingezet om cofinanciering uit andere subsidies of fondsen aan te trekken.

In 2017 was in totaal bijna € 817.750,- beschikbaar uit het ondernemersfonds. Daarvan werd € 645.250,- (bijna 79%) daadwerkelijk ingezet door ondernemersverenigingen. Voor € 77.500,- werd in een aantal kernen nog geen besluit genomen om het geld in eigen dorp in te zetten of om retributie te vragen.

Ruim € 95.000,- is beschikbaar voor retributie in kernen die hebben besloten geen gebruik van het fonds te maken. Dat betreft veelal kleinere kernen met een beperkt aantal ondernemers, soms zelfs zonder vereniging, voor wie het vaak niet eenvoudig is de fondsgelden in eigen dorp in te zetten. Dit terugvragen kan nog tot 29 december a.s.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op