Nieuws /

Eigenaren van nationaal erfgoed beschikken dankzij Monuscan over een digitale replica
van hun monument. Subsidies kunnen hierdoor gerichter worden verstrekt – aannames
behoren tot de verleden tijd. Bouwvergunningen kunnen eenvoudiger worden
aangevraagd en een complete weergave van de actuele conditie is zo voorhanden.
Monuscan is een samenwerking van technologiebedrijf Aeroscan, ontwikkelaar van
software en drone applicaties, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Wolters
Vastgoedonderhoud.

De laatste twee zijn erkende en gecertificeerde partijen op het
gebied van onderhoud aan monumentaal erfgoed. Monuscan is gelanceerd tijdens het
Nationaal Monumentencongres 2019, waar Hans Wolters en Anthony de Graaf onder
andere uitlegden op welke wijze er straks van elk monument een 3D model met database
beschikbaar komt.
Om ons nationale erfgoed door te kunnen geven aan volgende generaties moeten we het op een
duurzame wijze in stand houden. Een enorme opgave, want inspecteren is kostbaar, tijdrovend en
het benodigde vakmanschap wordt steeds schaarser. Technologische ontwikkelingen bieden een
uitkomst voor het digitaal preserveren van cultureel erfgoed en hiermee het vakmanschap te
ondersteunen.

Visuele database
Steeds meer bouw- en vastgoedorganisaties werken data-gedreven. Nu is de tijd aangebroken dat
ook monumenten een digitaal verleden, heden en toekomst krijgen. Monuscan biedt een platform
waar een momentopname van het gebouw wordt vastgelegd en gedigitaliseerd, met behulp van
drones en sensoren, om deze informatie vervolgens veilig centraal op te slaan. Een bouwkundig
accuraat, fotorealistisch 3D model functioneert hierbij als de basis van een visuele database, die
wordt verrijkt met historische documentatie en actuele conditionele informatie. De beschikbare
informatie wordt toegankelijk gemaakt voor iedere belanghebbende in het beheer- en
onderhoudsproces om inventarisatie van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden mogelijk te
maken.

Hans Wolters van Wolters uit Deventer: “Als eigenaar van een monument moet je er niet aan
denken, maar stel je eens voor dat een monument – deels – beschadigd raakt. Dan is het toch zeer
prettig dat er met behulp van de digitale replica snel en geheel volgens het origineel gerestaureerd
kan worden.”
Ook Anthony de Graaf van Bouwgroep Dijkstra Draisma was meteen enthousiast toen de plannen
voor Monuscan werden gesmeed: “Een van de grootste uitdagingen van restauratie zijn de
inspecties. Deze bepalen voor een groot gedeelte het succes. Met Monuscan ziet de toekomst van de
instandhouding van monumenten er een stuk beter uit.”

De eerste inspecties van monumentaal vastgoed zijn inmiddels uitgevoerd. Onder andere Het Schip
in Amsterdam, De Lebuinus Kerk in Deventer, de Oldehove in Leeuwarden en het Centraal Station in
Groningen zijn al gedigitaliseerd.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op