Nieuws /

Cursus ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân weer van start!

De cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân van Bezoekerscentrum Mar en Klif gaat 17 januari 2017 weer van start! En iedereen kan zich vanaf nu weer inschrijven bij info@marenklif.nl.

In drie cursusmiddagen en een dagexcursie doen cursisten veel kennis op over het nationaal landschap. De ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en cultuurgeschiedenis krijgen ruimschoots aandacht. De cursus is ontwikkeld voor de toeristisch recreatieve sector, maar is ook toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Doel is om het unieke landschap van de eigen woon- en werkomgeving beter te leren (her)kennen.

Daarnaast is de interessante gebiedsinformatie goed door te vertellen aan derden, bijvoorbeeld gasten, toeristen en bezoekers. Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Zuidwest-Fryslân is een van onze twintig Nationale Landschappen die ons land kent. Het bijzondere van nationale landschappen is dat ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen bieden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddagen* op 17 en 31 januari en 14 februari (excursie dag) en op 28 februari (slotbijeenkomst en netwerkmiddag) 2017. De eerste bijeenkomst op 17 januari start in Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum, de rest van de locaties wordt later bekend gemaakt. De kosten per deelnemer zijn €150,- (incl. BTW). Per cursus kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven. Meer informatie over de cursus verkrijgbaar bij Geertje Bouma-Posthuma (coördinator) 06-17878546 /info@marenklif.nl. Kijk voor meer informatie www.marenklif.nl of Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op