Nieuws /

Ik gebruik deze gelegenheid om jullie kort bij te praten over cybercriminaliteit en de gevaren daarvan. In de media hoor je er regelmatig over maar voor velen is het een ver-van-mijn-bed show. Iets wat vooral anderen overkomt. Helaas is de realiteit anders. Met name sinds vorig jaar zien we een enorme toename van digitale criminaliteit, met name bij MKB bedrijven. Cybercrime is er in vele varianten. Hacking, phishing, diverse soorten malware en meer specifiek recente dreigingen als ransomware. Bij ransomware worden jouw computerbestanden versleuteld met een niet te kraken encryptie. Je ziet je bestanden na besmetting nog staan maar je kunt ze simpelweg niet meer openen. Mocht je geen actuele backups hebben, dan rest er weinig anders dan het losgeld (de ‘ransom’) betalen aan de cybercriminelen. In ruil daarvoor moet je hopen dat je de digitale sleutel terug krijgt waarmee je weer toegang kunt krijgen tot je gegevens.

Je data wordt dus letterlijk gegijzeld. Ik hoef niet uit te leggen wat voor gigantische impact dit kan hebben op jouw bedrijfsvoering. In het beste geval heb je enige overlast, in het slechtste geval ben je al je data, facturen, boekhouding enzovoorts kwijt. Wij worden helaas bijna wekelijks gebeld door bedrijven die zijn getroffen.

Het voornaamste probleem binnen MKB is de bewustwording. Die is er vaak nog onvoldoende. Men is zich onvoldoende bewust van de risico’s, tot het misgaat. Slechts 4 op de 10 MKB bedrijven is zich echt bewust van de risico’s, zo is uit onderzoek gebleken. Er is dus meestal ook geen plan van aanpak om zich te wapenen tegen deze risico’s, iets wat in deze tijd toch hard nodig is.

Ik realiseer me dat cybersecurity voor velen erg abstract is. Vergelijk het met de beveiliging van je bedrijfspand. Daar heb je een ‘meerlaagse’ beveiliging actief. Sloten op de deur, wellicht een hek om je pand. Een alarmsysteem, een kluis binnen in je pand, een bewakingsdienst, camera’s… Je werpt dus meerdere barrières op om het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Onmogelijk zal het nooit zijn maar je kunt de kans op inbraak hier fors mee verkleinen. Eigenlijk werkt het net zo met digitale beveiliging. Het is niet voldoende om alleen een backupsysteem of antivirusprogramma te installeren. Natuurlijk helpt dat wel maar het is niet genoeg. Ook hier is het zaak om zoveel mogelijk digitale veiligheidsbarrières op te werpen. Weet de hacker of malware 1 of 2 van deze barrières te passeren, dan is het wel zo fijn dat daar ook nog een 3e, 4e of 5e maatregel achter zit zodat de cybercriminelen alsnog gestopt worden.

In mijn optiek is cybercriminaliteit een gegeven, iets wat niet meer weg zal gaan. Het is de nieuwe realiteit. Het enige wat je hieraan kunt doen is je echt bewust zijn van de risico’s en je hiertegen wapenen. Daarmee voorkom je overigens ook allerlei vervelende discussies met instanties als de Autoriteit Persoonsgegevens, de club die de AVG privacywetgeving beheert en hoge boetes kan opleggen. Het is zo dat een malwarebesmetting (zoals ransomware) wordt gezien als een zogenaamd datalek binnen de AVG-wet. Is je boekhouding, loonadministratie of klantenbestand dus besmet geraakt, dan moet je naast alle schade en overlast dus ook nog eens melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. Als de Autoriteit Persoonsgegevens dan onderzoek zou doen en het blijkt dat je niet of nauwelijks maatregelen hebt getroffen om dit te voorkomen, dan heb je ook nog kans op forse boetes. Oftewel: je bent dan dubbel getroffen.

Het lastige is echter: er is geen snelle fix. Digitale beveiliging heeft veel facetten, waar je overal je maatregelen voor moet treffen. Het reikt te ver om in dit artikel alles te noemen. Zorg in ieder geval dat je je backups goed hebt geregeld, je antivirus op orde is en je de updates van je besturingssysteem en software regelmatig installeert. Dan heb je enkele belangrijke maatregelen tenminste gedaan.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Stuur me gerust een mailtje.
Wouter Jorritsma
wouter@freez.it

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op