Nieuws /

Column Wouter Jorritsma

In dit artikel wil ik het met je hebben over het verschijnsel CEO Fraud. En om gelijk met een voordeel te beginnen: MKB bedrijven zijn minder kwetsbaar dan grote(re) enterprises voor CEO Fraud. Dat is dus weer een voordeel. Maar laat ik eerst uitleggen wat CEO Fraud eigenlijk is.

Wat is CEO Fraud

CEO Fraud is een vorm van digitale criminaliteit waarbij medewerkers een fake e-mail krijgen die afkomstig lijkt te zijn van hun directeur of manager. In deze mails wordt opgedragen om een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse bankrekening. Doordat de mail afkomstig lijkt te zijn van de directeur lijkt het een legitiem verzoek waardoor de kans groter is dat deze opdracht vervolgens wordt uitgevoerd.
Eigenlijk is CEO Fraud zeer simpel uit te voeren voor criminelen. Het enige wat nodig is, is achterhalen wat het e-mailadres is van de CEO. Daarna, en dat is een kwetsbaarheid in e-mail, is het vrij gemakkelijk om een e-mail te versturen vanuit dat adres. Natuurlijk ontvangt de fake verzender eventuele reacties op dat adres niet (ze hebben geen toegang tot de mailbox van de CEO) maar het is dus wel mogelijk om een willekeurig e-mailadres in te stellen als afzenderadres. Als dan vervolgens de e-mailhandtekening van de CEO ook nog wordt nagemaakt door de criminelen lijkt het alsof de mail daadwerkelijk afkomstig is van de directeur. Soms is het e-mailadres niet helemaal identiek aan dat van de directeur maar heeft men een andere domeinnaam geregistreerd die erg lijkt op de eigen domeinnaam van je organisatie. Er zijn overigens ook varianten in omloop waar men zich voordoet als een leverancier en op die manier tracht om betalingen los te krijgen.

Hoe herken je CEO Fraud
Maar hoe herken je nu CEO Fraud? Dat kan soms lastig zijn maar CEO Fraud mails hebben vaak de volgende kenmerken:
• Er is sprake van een gezagsverhouding. De betaalopdracht kan als ‘bevel’ worden gegeven.
• Er wordt soms gevraagd om vertrouwelijkheid. De medewerker wordt opgedragen het verzoek niet te delen met andere collega’s.
• Tijdsdruk. Het moet snel gedaan worden!

En hoe voorkom je CEO Fraud

En hoe voorkom je CEO Fraud? Maak hiervoor enkele simpele afspraken intern in je organisatie. Spreek bijvoorbeeld af dat er nooit grote bedragen zomaar worden overgeboekt naar buitenlandse bankrekeningen, zonder enige vorm van verificatie intern met bijvoorbeeld je directe leidinggevende. Maak medewerkers ook bewust van dit verschijnsel (stuur dit blog intern door aan je collega’s). Spreek ook af dat je nooit op basis van een telefoontje of mailtje zomaar grote bedragen overmaakt. Spreek af dat je mondeling akkoord krijgt van een leidinggevende bij dergelijke verzoeken. Bij twijfel dus niet overmaken! En komt de verdachte e-mail niet van de directeur maar van een externe leverancier? Check dan eerst de bijbehorende inkoopfactuur voordat je iets overmaakt.

Zoals ik in de inleiding zei zijn MKB’ers iets minder kwetsbaar voor CEO Fraud. Dit is vooral vanwege de kleinere organisatie en ‘afstand’ tot de directeur. Juist in een groter lichaam is de kans simpelweg groter dat CEO Fraud succesvol is. De CEO staat meestal verder weg van de dagelijkse organisatie, er is sprake van meer hierarchie en er worden op dagelijkse basis vaker grote(re) bedragen overgemaakt. Maar dan nog: elke organisatie dient zich bewust te zijn van het risico op CEO Fraud. Ook bij MKB’ers in onze relatiekring hebben we al pogingen tot CEO Fraud gedetecteerd. Gelukkig was men daar scherp en werd de betaalopdracht niet vertrouwd. Dat soort alertheid is altijd nodig!
Wil je meer weten over CEO Fraud? Stuur ons een berichtje,

Wouter Jorritsma
Freez.it

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op