Nieuws /

Sonnema Berenburg trekt de plannen voor de bouw van een nieuwe distilleerderij en bezoekerscentrum bij de watertoren in Bolsward uit de ijskast en wil nog dit jaar beginnen met bouwen.
De berenburgfabriek zit nu nog aan de Stoombootkade in Bolsward, aan de rand van de binnenstad. Sonnema maakte drie jaar geleden bekend dat ze de markante watertoren buiten de stad had gekocht. De bijna 40 meter hoge toren op bedrijventerrein de Marne moet als groot uithangbord fungeren voor het ‘nasjonale slokje’ en wordt verbouwd tot bezoekerscentrum.

Aan de voet van de toren zouden nieuwe productieruimtes, kantoren en een magazijn worden gebouwd, zodat het hele bedrijf met alle twaalf medewerkers er naar toe kon verhuizen.

Dit jaar nog beginnen
Daarna bleef het stil. Maar er zit nu weer schot in, zegt vestigingsleider Gelkje Schotanus. Sterker: ,,It giet troch.’’ Dit voorjaar wordt de bouwvergunning aangevraagd en als de gemeente die goedkeurt kan dit jaar nog met de bouw worden gestart.

Toen bekend werd dat Sonnema het markante bouwsel had gekocht, kreeg de fabrikant allerlei plannen opgestuurd van berenburgfans. De toren zou ideaal zijn om te verbouwen tot een enorme berenburgfles. ,,Wy krigen allegear fotoshopte ideeën opstjoerd’’, zegt Schotanus. Maar zo wild wordt de aanpak van Sonnema niet. Op de toren wordt een arm gebouwd die om het gebouw heenloopt. Via een verbinding met de productiehal kunnen bezoekers vanaf een bordes de fabriek inkijken.

Origineel
Ook van buiten wordt de toren aangepakt. Het kiezelbeton dat er omheen is gesmeerd, wordt verwijderd zodat de stenen muren weer tevoorschijn komen. ,,We meitsje it wer orizjineel’’, zegt Schotanus. Geen reclamebaken met toeters en bellen. ,,We pakke it yn styl oan.’’

Verkoop
Met de verhuizing en nieuwbouw kan het oude familiebedrijf, waar de zevende generatie aan het roer staat, weer vooruit. ,,We kinne op syn minst wer twa generaasjes de takomst yn.’’ De gebouwen op de oude locatie gaan in de verkoop.

(Bron LC 2 februari, auteur Elizabeth Vogelzang)

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op