Nieuws /

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat woningen isoleren met de ‘sigarenplant’ lisdodde. De bouwgroep werkt hierbij samen met gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers; lokale partners van het ‘Better Wetter’ project. De ontwikkeling is een grote stap in circulair bouwen. Niet alleen zorgt het voor hernieuwbaar isolatiemateriaal en minder CO2-uitstoot, door lisdodde te planten versterken de partijen ook (natte) natuurgebieden.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat uitdagingen aan op het gebied van energie, klimaat en de circulaire economie om richting een duurzame toekomst te gaan . Het bedrijf werkt hiervoor continu aan innovatieve oplossingen. Het toepassen van lisdodde als isolatiemateriaal is goed voor alle uitdagingen.

Een regionaal product, van nature isolerend

Lisdodde is een veelzijdige plant. De steel bestaat uit vele kleine kamertje met stilstaande lucht. Dit zorgt voor een natuurlijke isolerende werking. De bloem (sigaar) zorgt voor de benodigde structuur. Lisdodde groeit in de regio Noord-Fryslân en de Friese bouwer gebruikt het isolatiemateriaal zo dichtbij mogelijk bij bouwprojecten. Dit zorgt voor een beperking van CO2-uitstoot door transport.

Versterking van de natuur

Bodemdaling is een bekend fenomeen in Fryslân en andere gebieden met veel platteland. Eén van de oorzaken hiervan is het vee wat op het land loopt. Lisdoddevelden beperken daarentegen de bodemdaling. Ook zorgen de planten voor biodiversiteit; veel diersoorten zijn gebaat bij de lisdodde.

Circulair bouwen

Circulair bouwen heeft toekomst. Hier is Bouwgroep Dijkstra Draisma van overtuigd. Coen Verboom is onderdeel van het innovatieteam bij Bouwgroep Dijkstra Draisma en licht toe: “Als we onze klimaatdoelen willen behalen zullen we op een heel andere manier naar bouwen moeten kijken. We moeten bouwen met een circulaire visie. Weten waar het materiaal vandaan komt en het materiaal efficiënt blijven gebruiken zijn hierbij belangrijk. Lisdodde is een materiaal dat ons daar enorm bij kan helpen.”

In Bowinn, de nieuwe campus voor innovatie in de bouw in Dokkum, past de bouwgroep het circulaire isolatiemateriaal als eerste toe. Partners in het Better Wetter project zijn gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast Fryslân, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, ONOF, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, provincie Fryslân, Altenburg & Wymenga en Studio Tjeerd Veenhoven.

(Foto: Bouwgroep Dijkstra Draisma)

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op