Nieuws /

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat woningen isoleren met de ‘sigarenplant’ lisdodde. De bouwgroep werkt hierbij samen met gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers; lokale partners van het ‘Better Wetter’ project. De ontwikkeling is een grote stap in circulair bouwen. Niet alleen zorgt het voor hernieuwbaar isolatiemateriaal en minder CO2-uitstoot, door lisdodde te planten versterken de partijen ook (natte) natuurgebieden.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat uitdagingen aan op het gebied van energie, klimaat en de circulaire economie om richting een duurzame toekomst te gaan . Het bedrijf werkt hiervoor continu aan innovatieve oplossingen. Het toepassen van lisdodde als isolatiemateriaal is goed voor alle uitdagingen.

Een regionaal product, van nature isolerend

Lisdodde is een veelzijdige plant. De steel bestaat uit vele kleine kamertje met stilstaande lucht. Dit zorgt voor een natuurlijke isolerende werking. De bloem (sigaar) zorgt voor de benodigde structuur. Lisdodde groeit in de regio Noord-Fryslân en de Friese bouwer gebruikt het isolatiemateriaal zo dichtbij mogelijk bij bouwprojecten. Dit zorgt voor een beperking van CO2-uitstoot door transport.

Versterking van de natuur

Bodemdaling is een bekend fenomeen in Fryslân en andere gebieden met veel platteland. Eén van de oorzaken hiervan is het vee wat op het land loopt. Lisdoddevelden beperken daarentegen de bodemdaling. Ook zorgen de planten voor biodiversiteit; veel diersoorten zijn gebaat bij de lisdodde.

Circulair bouwen

Circulair bouwen heeft toekomst. Hier is Bouwgroep Dijkstra Draisma van overtuigd. Coen Verboom is onderdeel van het innovatieteam bij Bouwgroep Dijkstra Draisma en licht toe: “Als we onze klimaatdoelen willen behalen zullen we op een heel andere manier naar bouwen moeten kijken. We moeten bouwen met een circulaire visie. Weten waar het materiaal vandaan komt en het materiaal efficiënt blijven gebruiken zijn hierbij belangrijk. Lisdodde is een materiaal dat ons daar enorm bij kan helpen.”

In Bowinn, de nieuwe campus voor innovatie in de bouw in Dokkum, past de bouwgroep het circulaire isolatiemateriaal als eerste toe. Partners in het Better Wetter project zijn gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast Fryslân, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, ONOF, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, provincie Fryslân, Altenburg & Wymenga en Studio Tjeerd Veenhoven.

(Foto: Bouwgroep Dijkstra Draisma)

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op