Nieuws /

De gemeente Súdwest-Fryslân verbouwt verschillende gebouwen in de Marktstraat in Sneek. Dit gebeurt in fases. Zo kan de dienstverlening aan inwoners gewoon doorgaan en kunnen de ambtenaren hun werk blijven doen. De verwachting is dat aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma de werkzaamheden in 2019 oplevert.

Om welke gebouwen gaat het?
Het gaat om Marktstraat 1, 8 en 9 tot en met 15. De verbouwing van Marktstraat 1 is bijna klaar. Op deze plek, ‘It Bestjoershûs’, zijn vanaf 2018 de vergaderingen van de gemeenteraad. Het gebouw is een rijksmonument, dat al enkele jaren leeg stond. Als ‘It Bestjoershûs’ krijgt het zijn eerdere functie terug. Tot 1984 werd het gebruikt als gemeentehuis van Wymbritseradeel en vergaderde de gemeenteraad er.

Tweede fase
Binnenkort start de tweede fase van de ver- en nieuwbouw van de panden Marktstraat 8 en 9 tot en met 15. Het betreft een Design and Build-opdracht; de bouwer is zowel verantwoordelijk voor het ontwerp als de bouw. Op basis van een lijst met wensen van de gemeente heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma een voorstel ingediend dat als beste is beoordeeld is door Súdwest Fryslân. Vanmiddag tekenden burgemeester Hayo Apotheker namens de gemeente en Biense Dijkstra namens Bouwgroep Dijkstra Draisma de overeenkomst voor de opdracht.

Komend voorjaar begint de (ver)bouw. Nu worden de voorbereidingen getroffen. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Daar wordt uitleg gegeven over de plannen en de gevolgen voor de omgeving, zowel tijdens de bouw als in de fase daarna.

Ontmoetingscentrum
In Marktstraat 8 komt het zogeheten ‘ontmoetingscentrum’, met de naam ‘Pand 8’. In dit gebouw ontmoeten de medewerkers van de gemeente en de inwoners elkaar. Niet alleen voor paspoorten en rijbewijzen, maar eigenlijk voor alle zaken die inwoners van de gemeente nodig hebben.
“En eigenlijk nog meer”, zegt wethouder Durk Stoker. “Want met Pand 8 willen we midden in onze samenleving staan. In Pand 8 staat onze gastvrijheid centraal.”

Marktstraat 9 tot en met 15
In de gebouwen Marktstraat 9 tot en met 15, met de achterliggende panden, komen moderne kantoren. Daar komt ook een deel nieuwbouw dat de bestaande gebouwen met elkaar verbindt. De stadhuistuin wordt opnieuw ingericht en krijgt meer het karakter van een besloten stadstuin.

Voordat de werkzaamheden aan Marktstraat 9 tot en met 15 starten wordt het ontmoetingscentrum gerealiseerd. Het ontmoetingscentrum zal eind 2018 gereed zijn; de moderne kantoren aan Marktstraat 9 tot en met 15 worden in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op