Nieuws /

De gemeente Súdwest-Fryslân verbouwt verschillende gebouwen in de Marktstraat in Sneek. Dit gebeurt in fases. Zo kan de dienstverlening aan inwoners gewoon doorgaan en kunnen de ambtenaren hun werk blijven doen. De verwachting is dat aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma de werkzaamheden in 2019 oplevert.

Om welke gebouwen gaat het?
Het gaat om Marktstraat 1, 8 en 9 tot en met 15. De verbouwing van Marktstraat 1 is bijna klaar. Op deze plek, ‘It Bestjoershûs’, zijn vanaf 2018 de vergaderingen van de gemeenteraad. Het gebouw is een rijksmonument, dat al enkele jaren leeg stond. Als ‘It Bestjoershûs’ krijgt het zijn eerdere functie terug. Tot 1984 werd het gebruikt als gemeentehuis van Wymbritseradeel en vergaderde de gemeenteraad er.

Tweede fase
Binnenkort start de tweede fase van de ver- en nieuwbouw van de panden Marktstraat 8 en 9 tot en met 15. Het betreft een Design and Build-opdracht; de bouwer is zowel verantwoordelijk voor het ontwerp als de bouw. Op basis van een lijst met wensen van de gemeente heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma een voorstel ingediend dat als beste is beoordeeld is door Súdwest Fryslân. Vanmiddag tekenden burgemeester Hayo Apotheker namens de gemeente en Biense Dijkstra namens Bouwgroep Dijkstra Draisma de overeenkomst voor de opdracht.

Komend voorjaar begint de (ver)bouw. Nu worden de voorbereidingen getroffen. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Daar wordt uitleg gegeven over de plannen en de gevolgen voor de omgeving, zowel tijdens de bouw als in de fase daarna.

Ontmoetingscentrum
In Marktstraat 8 komt het zogeheten ‘ontmoetingscentrum’, met de naam ‘Pand 8’. In dit gebouw ontmoeten de medewerkers van de gemeente en de inwoners elkaar. Niet alleen voor paspoorten en rijbewijzen, maar eigenlijk voor alle zaken die inwoners van de gemeente nodig hebben.
“En eigenlijk nog meer”, zegt wethouder Durk Stoker. “Want met Pand 8 willen we midden in onze samenleving staan. In Pand 8 staat onze gastvrijheid centraal.”

Marktstraat 9 tot en met 15
In de gebouwen Marktstraat 9 tot en met 15, met de achterliggende panden, komen moderne kantoren. Daar komt ook een deel nieuwbouw dat de bestaande gebouwen met elkaar verbindt. De stadhuistuin wordt opnieuw ingericht en krijgt meer het karakter van een besloten stadstuin.

Voordat de werkzaamheden aan Marktstraat 9 tot en met 15 starten wordt het ontmoetingscentrum gerealiseerd. Het ontmoetingscentrum zal eind 2018 gereed zijn; de moderne kantoren aan Marktstraat 9 tot en met 15 worden in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op