Nieuws /

Bijeenkomst digitaal ondernemersportaal

Graag wil Súdwest-Fryslân u uitnodigen voor een bijeenkomst over een digitaal ondernemersportaal. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward. Centraal bij deze bijeenkomst staat de behoefte aan een digitaal portaal en de invulling hiervan.

Waarom een digitaal ondernemersportaal?

De gemeente wil ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast willen zij bijdragen aan een goede netwerk- en informatievoorziening voor ondernemers. Van diverse ondernemers kregen zij het signaal dat de gemeente vooral een verbindende rol zou moeten vervullen. Met een digitaal portaal zouden ze daaraan deels tegemoet kunnen komen. De gemeente verwacht dat zo’n portaal de verbinding tussen ondernemers, overheid en bijvoorbeeld onderwijs zal kunnen versterken. Dit zijn zij nu aan het onderzoeken.

Wat houdt een digitaal ondernemersportaal in?

Een digitaal ondernemersportaal kan een normale website zijn waarop informatie staat. Informatie die nu op verschillende plekken op het internet staat wordt dan samengebracht op het portaal.

Hierdoor zult u minder tijd kwijt zijn met zoeken naar informatie. Op het portaal kunt u bijvoorbeeld klikken op het kopje ‘subsidie’. Vervolgens krijgt u een overzicht van mogelijke subsidieverstrekkers. U kunt dan klikken op de link om bij de website van de subsidieverstrekker van uw keus te komen. Tevens kan de gemeente via dit portaal meer informatie op een duidelijker wijze met ondernemers delen. Naast informatieverstrekking is er ook mogelijkheid om bijvoorbeeld contact te leggen met andere ondernemers en tussen ondernemersverenigingen en ondernemers.

Dit is een voorbeeld van een meer ‘traditioneel’ digitaal portaal. Er zijn meerdere mogelijkheden. Súdwest-Fryslân wil dan ook met u in gesprek gaan en bespreken waar u behoefte aan heeft en wanneer u zo’n portaal zou raadplegen.

Wat wordt er van u verwacht?

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n portaal loopt nog. De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën hierover. Daarom willen wij hierover een bijeenkomst organiseren. Hierbij willen wij graag met u als ondernemersvereniging praten. Tevens zouden wij met een aantal ondernemers willen spreken. Zou u een aantal ondernemers kunnen vragen om aan te schuiven? Het zou mooi zijn als hierin wat diversiteit zit. Bijvoorbeeld een starter, een MKB’er, een oudere ondernemer, een ZZP’er etc.

Als voorbereiding op de bijeenkomst wil Súdwest-Fryslân u vragen zaken waar u tegenaan loopt door te geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw relatie met de gemeente, maar ook andere punten waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Graag hoort Súdwest-Fryslân uiterlijk 27 januari of u 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward aanwezig kunt zijn, welke andere ondernemers u heeft uitgenodigd en of zij zullen aanschuiven en tegen welke zaken u en de door u uitgenodigde ondernemers aanlopen.

U kunt uw reactie voor 27 januari sturen naar Sjoukje de Boer: s.deboer2@sudwestfryslan.nl of telefonisch op 06-25690641.

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op