Nieuws /

Bijeenkomst digitaal ondernemersportaal

Graag wil Súdwest-Fryslân u uitnodigen voor een bijeenkomst over een digitaal ondernemersportaal. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward. Centraal bij deze bijeenkomst staat de behoefte aan een digitaal portaal en de invulling hiervan.

Waarom een digitaal ondernemersportaal?

De gemeente wil ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast willen zij bijdragen aan een goede netwerk- en informatievoorziening voor ondernemers. Van diverse ondernemers kregen zij het signaal dat de gemeente vooral een verbindende rol zou moeten vervullen. Met een digitaal portaal zouden ze daaraan deels tegemoet kunnen komen. De gemeente verwacht dat zo’n portaal de verbinding tussen ondernemers, overheid en bijvoorbeeld onderwijs zal kunnen versterken. Dit zijn zij nu aan het onderzoeken.

Wat houdt een digitaal ondernemersportaal in?

Een digitaal ondernemersportaal kan een normale website zijn waarop informatie staat. Informatie die nu op verschillende plekken op het internet staat wordt dan samengebracht op het portaal.

Hierdoor zult u minder tijd kwijt zijn met zoeken naar informatie. Op het portaal kunt u bijvoorbeeld klikken op het kopje ‘subsidie’. Vervolgens krijgt u een overzicht van mogelijke subsidieverstrekkers. U kunt dan klikken op de link om bij de website van de subsidieverstrekker van uw keus te komen. Tevens kan de gemeente via dit portaal meer informatie op een duidelijker wijze met ondernemers delen. Naast informatieverstrekking is er ook mogelijkheid om bijvoorbeeld contact te leggen met andere ondernemers en tussen ondernemersverenigingen en ondernemers.

Dit is een voorbeeld van een meer ‘traditioneel’ digitaal portaal. Er zijn meerdere mogelijkheden. Súdwest-Fryslân wil dan ook met u in gesprek gaan en bespreken waar u behoefte aan heeft en wanneer u zo’n portaal zou raadplegen.

Wat wordt er van u verwacht?

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n portaal loopt nog. De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën hierover. Daarom willen wij hierover een bijeenkomst organiseren. Hierbij willen wij graag met u als ondernemersvereniging praten. Tevens zouden wij met een aantal ondernemers willen spreken. Zou u een aantal ondernemers kunnen vragen om aan te schuiven? Het zou mooi zijn als hierin wat diversiteit zit. Bijvoorbeeld een starter, een MKB’er, een oudere ondernemer, een ZZP’er etc.

Als voorbereiding op de bijeenkomst wil Súdwest-Fryslân u vragen zaken waar u tegenaan loopt door te geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw relatie met de gemeente, maar ook andere punten waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Graag hoort Súdwest-Fryslân uiterlijk 27 januari of u 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward aanwezig kunt zijn, welke andere ondernemers u heeft uitgenodigd en of zij zullen aanschuiven en tegen welke zaken u en de door u uitgenodigde ondernemers aanlopen.

U kunt uw reactie voor 27 januari sturen naar Sjoukje de Boer: s.deboer2@sudwestfryslan.nl of telefonisch op 06-25690641.

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op