Nieuws /

Bijeenkomst digitaal ondernemersportaal

Graag wil Súdwest-Fryslân u uitnodigen voor een bijeenkomst over een digitaal ondernemersportaal. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward. Centraal bij deze bijeenkomst staat de behoefte aan een digitaal portaal en de invulling hiervan.

Waarom een digitaal ondernemersportaal?

De gemeente wil ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast willen zij bijdragen aan een goede netwerk- en informatievoorziening voor ondernemers. Van diverse ondernemers kregen zij het signaal dat de gemeente vooral een verbindende rol zou moeten vervullen. Met een digitaal portaal zouden ze daaraan deels tegemoet kunnen komen. De gemeente verwacht dat zo’n portaal de verbinding tussen ondernemers, overheid en bijvoorbeeld onderwijs zal kunnen versterken. Dit zijn zij nu aan het onderzoeken.

Wat houdt een digitaal ondernemersportaal in?

Een digitaal ondernemersportaal kan een normale website zijn waarop informatie staat. Informatie die nu op verschillende plekken op het internet staat wordt dan samengebracht op het portaal.

Hierdoor zult u minder tijd kwijt zijn met zoeken naar informatie. Op het portaal kunt u bijvoorbeeld klikken op het kopje ‘subsidie’. Vervolgens krijgt u een overzicht van mogelijke subsidieverstrekkers. U kunt dan klikken op de link om bij de website van de subsidieverstrekker van uw keus te komen. Tevens kan de gemeente via dit portaal meer informatie op een duidelijker wijze met ondernemers delen. Naast informatieverstrekking is er ook mogelijkheid om bijvoorbeeld contact te leggen met andere ondernemers en tussen ondernemersverenigingen en ondernemers.

Dit is een voorbeeld van een meer ‘traditioneel’ digitaal portaal. Er zijn meerdere mogelijkheden. Súdwest-Fryslân wil dan ook met u in gesprek gaan en bespreken waar u behoefte aan heeft en wanneer u zo’n portaal zou raadplegen.

Wat wordt er van u verwacht?

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n portaal loopt nog. De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën hierover. Daarom willen wij hierover een bijeenkomst organiseren. Hierbij willen wij graag met u als ondernemersvereniging praten. Tevens zouden wij met een aantal ondernemers willen spreken. Zou u een aantal ondernemers kunnen vragen om aan te schuiven? Het zou mooi zijn als hierin wat diversiteit zit. Bijvoorbeeld een starter, een MKB’er, een oudere ondernemer, een ZZP’er etc.

Als voorbereiding op de bijeenkomst wil Súdwest-Fryslân u vragen zaken waar u tegenaan loopt door te geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw relatie met de gemeente, maar ook andere punten waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Graag hoort Súdwest-Fryslân uiterlijk 27 januari of u 1 februari om 20.00 uur in het stadhuis van Bolsward aanwezig kunt zijn, welke andere ondernemers u heeft uitgenodigd en of zij zullen aanschuiven en tegen welke zaken u en de door u uitgenodigde ondernemers aanlopen.

U kunt uw reactie voor 27 januari sturen naar Sjoukje de Boer: s.deboer2@sudwestfryslan.nl of telefonisch op 06-25690641.

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op