Nieuws /

Bolsward – Het moet afgelopen zijn met geluidsoverlast van de Kruiswaterbrug. Dat vindt de onlangs opgerichte Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Tot ver in de Hanzestad ervaren inwoners geluidsoverlast van de klepperende Kruiswaterbrug. ,,Zelfs na het opknappen van de brug, is de geluidsoverlast gebleven. Een aquaduct zou een kwaliteitsverbetering van de verkeerssituatie betekenen, geluidsoverlast zou tot het verleden behoren en de leefbaarheid van de directe en verdere omgeving zou toenemen’, constateert Doet Boermans van de Stuurgroep Aquaduct Bolsward.

Samen met Tom Mulder, Aad Voshol en Pieter Dijkstra vormt Doet Boermans de Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Met het motto ,,Aquaduct geeft Bolsward meer perspectief” wil de Stuurgroep de A7 ter hoogte van Bolsward laten verzinken in het landschap. ,,Dus een aquaduct in de weg. Het verkeer op het water en het wegverkeer kunnen elkaar 24 uren en 7 dagen per week ongehinderd kruisen.

Achter de schermen is de Stuurgroep druk bezig met het mobiliseren van allerlei belangengroepen, zoals de Milieugroep Bolsward, Platform Bolsward, Transport & Logistiek Nederland, maar ook politici, te denken aan raadsleden, wethouder Mark de Man van gemeente Súdwest-Fryslân en de politieke partijen.
Daar blijft het niet bij, want ook op Rijkswaterstaat, Provinciale Staten, gedeputeerde Sander de Rouwe en oud-gedeputeerde en lid VNONCW Noord, Sjoerd Galama, richt de Stuurgroep haar pijlen. Betrokken burgers uit Bolsward en omgeving worden door de Stuurgroep benaderd om het initiatief te ondersteunen. Ook oud-Bolswarder Annemarie Jorritsma is enthousiast over dit initiatief.

,,Het spreekt vanzelf dat ook de media door ons op de hoogte worden gehouden van onze plannen en vorderingen”, vertelt Aad Voshol.

Waarom een aquaduct?

De Stuurgroep heeft zelf al een fiks aantal argumenten verzameld waarom een aquaduct in de A7 bij Bolsward noodzakelijk is.
Een opsomming: de Kruiswaterbrug remt Bolsward in haar ontwikkeling; veel omwonenden, ook die niet direct aan de A7 wonen, ervaren geluidsoverlast; de werkzaamheden in 2013/2014 hebben bovendien geen vermindering van de geluidsoverlast opgeleverd, daarnaast vormt de brug een obstakel in een weg waar je 130 km. per uur mag rijden. ,,Het is de laatste en eerste brug in de A7 vanaf de Afsluitdijk.”

Een aquaduct zou Bolsward een ruimtelijke kwaliteitsverbetering opleveren. ,,Immers vanaf de Workumertrekvaart en Snekervaart heeft de pleziervaart geen obstakel meer om Bolsward te bereiken. Een brug nodigt toeristen niet uit om naar Bolsward te komen. Men vaart dan liever door. Vooral tijdens de pauzes van de brugwachters en dit is twee keer per dag. Bovendien is er geen oponthoud meer voor ambulances, brandweer en politie.

Vanuit Bolsward hebben de bewoners langs de A7 een kwalitatief beter uitzicht richting het zuiden en zuidwesten. ,,Dan praten we nog niet eens over fijnstof vermindering voor de inwoners van de stad en de mogelijkheden die dit biedt voor woningbouw, wonen aan het water”

Ook zoekt de Stuurgroep contact met Transport en Logistiek Nederland. ,,Zomers wordt de brug bediend tussen 9 uur ’s morgens en acht uur ’s avonds. Wat kost dit transport en logistiek Nederland?” ,,De brug is – vooral zomers – een obstakel voor het vrachtverkeer van en naar Noord-Duitsland vanuit het westen en het midden van het land.”

Door de Stuurgroep zijn intussen geluidmetingen gedaan met een DBA meter en daarbij werd geconstateerd dat de metingen royaal boven de vastgestelde normen zoals vastgelegd in de “Wet Milieubeheer Geluidsnormen” kwamen. De gemeente SWF wordt binnenkort gevraagd om zelf metingen te gaan verrichten zodat het officieel vast komt te liggen.

Dat Den Haag een aquaduct in de A6 over de Skarster Rien tussen Lemmer en Joure heeft afgewezen verbaasd de Stuurgroep niet. ,,Deze brug ligt in niemansland. In Bolsward is dat wel even anders, want hier ligt de bebouwde kom op enkele tientallen meters van de A7 en de Kruiswaterbrug.”
Met 130 kilometer op de teller jagen auto’s dag en nacht dicht langs de woonwijker van Bolsward. Wat doet dit met de volksgezondheid? Momenteel vindt bij Heerenveen een onderzoek plaats om het traject van 100 kilometer per uur langer te maken vanwege de fijnstof.

Wie de Stuurgroep wil steunen kan contact opnemen met Tom Mulder of Doet Boermans.

Voor verdere informatie kan men mailen naar dboermans@ouotlook.com

Meer nieuwsberichten

VOB ondernemersprijs 2023 voor Technisch Aannemersbedrijf Bloemhof

Onder grote belangstelling werd donderdagavond in de vernieuwde Wijnberg de ondernemersprijs 2023, bestaande uit een trofee en een oorkonde, uitgereikt aan Jaco en Freddy Bloemhof van het gelijknamige Technisch Aannemingsbedrijf.
Volgens de jury hebben de gebroeders Bloemhof sinds de oprichting van het bedrijf in 1995 steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken om in te spelen op de behoeftes van hun klanten.
Vanaf de Gleibakkerij verhuisde het bedrijf in 2000 naar De Marne, waar het bedrijf gestaag verder groeide, zowel in werkoppervlakte als in activiteiten.
In bijna dertig jaar is Bloemhof Bolsward uitgegroeid tot een allround bedrijf met een hoogwaardig machinepark, een breed klantenbestand en een team van dertig jonge en enthousiaste medewerkers.
Sinds 2022 hebben Jaco en Freddy een stapje teruggedaan, maar hun gedrevenheid en betrokkenheid bij het bedrijf is gebleven.
In 2015 werd door de gebroeders Bloemhof het huidige Veerhuys aangekocht, zes jaar later werd daar het hotel/restaurant de Wijnberg aan toegevoegd. Zowel het Veerhuys als de Wijnberg werden na de aankoop grondig verbouwd en voegden nog meer uitstraling toe aan het Marktplein en Bolsward. De verdieping en het terras van de Wijnberg krijgen later nog een grondige update.

Bolsward In Zet trofee voor Dirk Jan de Rouwe

Tegelijk met de uitreiking van de ondernemersprijs 2023 werd de Bolsward In Zet trofee, eveneens een trofee en oorkonde uitgereikt aan Dirk Jan de Rouwe. De prijs werd uitgereikt door Ronald Velzen, voorzitter van het Parkmanagement Bolsward. Hij noemde De Rouwe een ,betrokken man op vele fronten, waarbij zijn communicatieve kwaliteiten opvallen’. ,Al jaren geleden heeft hij met vele anderen zich hard gemaakt voor het behoud van het zwembad. Verder leverde hij een bijdrage aan het behoud van het Ondernemersfonds Sudwest, is de oprichting van de Visiegroep voor een groot deel te danken aan de inzet van De Rouwe.’

23 maart 2024

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op