Nieuws /

Bolsward – Het moet afgelopen zijn met geluidsoverlast van de Kruiswaterbrug. Dat vindt de onlangs opgerichte Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Tot ver in de Hanzestad ervaren inwoners geluidsoverlast van de klepperende Kruiswaterbrug. ,,Zelfs na het opknappen van de brug, is de geluidsoverlast gebleven. Een aquaduct zou een kwaliteitsverbetering van de verkeerssituatie betekenen, geluidsoverlast zou tot het verleden behoren en de leefbaarheid van de directe en verdere omgeving zou toenemen’, constateert Doet Boermans van de Stuurgroep Aquaduct Bolsward.

Samen met Tom Mulder, Aad Voshol en Pieter Dijkstra vormt Doet Boermans de Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Met het motto ,,Aquaduct geeft Bolsward meer perspectief” wil de Stuurgroep de A7 ter hoogte van Bolsward laten verzinken in het landschap. ,,Dus een aquaduct in de weg. Het verkeer op het water en het wegverkeer kunnen elkaar 24 uren en 7 dagen per week ongehinderd kruisen.

Achter de schermen is de Stuurgroep druk bezig met het mobiliseren van allerlei belangengroepen, zoals de Milieugroep Bolsward, Platform Bolsward, Transport & Logistiek Nederland, maar ook politici, te denken aan raadsleden, wethouder Mark de Man van gemeente Súdwest-Fryslân en de politieke partijen.
Daar blijft het niet bij, want ook op Rijkswaterstaat, Provinciale Staten, gedeputeerde Sander de Rouwe en oud-gedeputeerde en lid VNONCW Noord, Sjoerd Galama, richt de Stuurgroep haar pijlen. Betrokken burgers uit Bolsward en omgeving worden door de Stuurgroep benaderd om het initiatief te ondersteunen. Ook oud-Bolswarder Annemarie Jorritsma is enthousiast over dit initiatief.

,,Het spreekt vanzelf dat ook de media door ons op de hoogte worden gehouden van onze plannen en vorderingen”, vertelt Aad Voshol.

Waarom een aquaduct?

De Stuurgroep heeft zelf al een fiks aantal argumenten verzameld waarom een aquaduct in de A7 bij Bolsward noodzakelijk is.
Een opsomming: de Kruiswaterbrug remt Bolsward in haar ontwikkeling; veel omwonenden, ook die niet direct aan de A7 wonen, ervaren geluidsoverlast; de werkzaamheden in 2013/2014 hebben bovendien geen vermindering van de geluidsoverlast opgeleverd, daarnaast vormt de brug een obstakel in een weg waar je 130 km. per uur mag rijden. ,,Het is de laatste en eerste brug in de A7 vanaf de Afsluitdijk.”

Een aquaduct zou Bolsward een ruimtelijke kwaliteitsverbetering opleveren. ,,Immers vanaf de Workumertrekvaart en Snekervaart heeft de pleziervaart geen obstakel meer om Bolsward te bereiken. Een brug nodigt toeristen niet uit om naar Bolsward te komen. Men vaart dan liever door. Vooral tijdens de pauzes van de brugwachters en dit is twee keer per dag. Bovendien is er geen oponthoud meer voor ambulances, brandweer en politie.

Vanuit Bolsward hebben de bewoners langs de A7 een kwalitatief beter uitzicht richting het zuiden en zuidwesten. ,,Dan praten we nog niet eens over fijnstof vermindering voor de inwoners van de stad en de mogelijkheden die dit biedt voor woningbouw, wonen aan het water”

Ook zoekt de Stuurgroep contact met Transport en Logistiek Nederland. ,,Zomers wordt de brug bediend tussen 9 uur ’s morgens en acht uur ’s avonds. Wat kost dit transport en logistiek Nederland?” ,,De brug is – vooral zomers – een obstakel voor het vrachtverkeer van en naar Noord-Duitsland vanuit het westen en het midden van het land.”

Door de Stuurgroep zijn intussen geluidmetingen gedaan met een DBA meter en daarbij werd geconstateerd dat de metingen royaal boven de vastgestelde normen zoals vastgelegd in de “Wet Milieubeheer Geluidsnormen” kwamen. De gemeente SWF wordt binnenkort gevraagd om zelf metingen te gaan verrichten zodat het officieel vast komt te liggen.

Dat Den Haag een aquaduct in de A6 over de Skarster Rien tussen Lemmer en Joure heeft afgewezen verbaasd de Stuurgroep niet. ,,Deze brug ligt in niemansland. In Bolsward is dat wel even anders, want hier ligt de bebouwde kom op enkele tientallen meters van de A7 en de Kruiswaterbrug.”
Met 130 kilometer op de teller jagen auto’s dag en nacht dicht langs de woonwijker van Bolsward. Wat doet dit met de volksgezondheid? Momenteel vindt bij Heerenveen een onderzoek plaats om het traject van 100 kilometer per uur langer te maken vanwege de fijnstof.

Wie de Stuurgroep wil steunen kan contact opnemen met Tom Mulder of Doet Boermans.

Voor verdere informatie kan men mailen naar dboermans@ouotlook.com

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op