Nieuws /

Actieplan uitstroombevordering werpt vruchten af

Het actieplan uitstroombevordering van de gemeente Súdwest-Fryslân werpt vruchten af. Sinds de start van het actieplan, in het tweede kwartaal van dit jaar, zijn inmiddels 38 mensen extra volledig of deels uitgestroomd uit de bijstand.

Verder doorlopen nu 159 personen een traject, veelal onder de vlag van integratiebedrijf Pastiel, dat mensen begeleidt die lastig betaald werk vinden. Daarnaast werd door meer inzet ‘aan de poort’ de instroom van ten minste 131 personen voorkomen.

Dit blijkt uit de tussenstand van het actieplan per 1 november. Het doel van dit plan is om mensen beter en sneller aan het werk te helpen, om de instroom in de bijstand te verminderen en de uitstroom uit de bijstand richting (betaald) werk te verhogen.

Meetellen en meedoen

Súdwest-Fryslân is ondanks deze inspanningen nog altijd meer kwijt aan uitkeringen dan zij van het Rijk ontvangt. De voorlopige schatting is dat de gemeente in 2016 zo’n 3,5 miljoen euro uit eigen kas moet bijpassen. Besparen op de bijstand is echter niet het belangrijkste doel van het actieplan, aldus wethouder Stella van Gent (Arbeidsparticipatie en Sociale Zaken).

“Wij willen dat uitkeringsgerechtigden weer zo gauw mogelijk meetellen en meedoen in de maatschappij”, aldus Van Gent. “Velen van hen hebben een extra duwtje in de rug nodig om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Vervolg

Het actieplan, waarvoor ruim 600.000 euro beschikbaar is, loopt nog tot het einde van het jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil voortgaan op de ingeslagen weg en het plan in 2017 een vervolg geven.

Uit de meest recente cijfers (eind september) blijkt dat zo’n 2300 inwoners van Súdwest-Fryslân deels of geheel zijn aangewezen op de bijstand. Deze lichte toename ten opzichte van eind juni correspondeert met het landelijke beeld waarbij de instroom van statushouders een belangrijke rol speelt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Goed nieuws

Toch is er ook nog goed nieuws, aldus wethouder Maarten Offinga (Economische Zaken). “Voor het eerst dit jaar is het aantal werkzoekenden in Súdwest-Fryslân gedaald onder de 10 procent van de beroepsbevolking. We zitten nu op 9,71 procent.” Eind 2015 was nog 11,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De dalende tendens in de eerste helft van dit jaar zet nu door, terwijl in de voorgaande twee jaren het aantal werkzoekenden vanaf de zomer juist steeg. Offinga: “Het is nu zaak om deze tendens vast te houden.”

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op