Nieuws /

Actieplan uitstroombevordering werpt vruchten af

Het actieplan uitstroombevordering van de gemeente Súdwest-Fryslân werpt vruchten af. Sinds de start van het actieplan, in het tweede kwartaal van dit jaar, zijn inmiddels 38 mensen extra volledig of deels uitgestroomd uit de bijstand.

Verder doorlopen nu 159 personen een traject, veelal onder de vlag van integratiebedrijf Pastiel, dat mensen begeleidt die lastig betaald werk vinden. Daarnaast werd door meer inzet ‘aan de poort’ de instroom van ten minste 131 personen voorkomen.

Dit blijkt uit de tussenstand van het actieplan per 1 november. Het doel van dit plan is om mensen beter en sneller aan het werk te helpen, om de instroom in de bijstand te verminderen en de uitstroom uit de bijstand richting (betaald) werk te verhogen.

Meetellen en meedoen

Súdwest-Fryslân is ondanks deze inspanningen nog altijd meer kwijt aan uitkeringen dan zij van het Rijk ontvangt. De voorlopige schatting is dat de gemeente in 2016 zo’n 3,5 miljoen euro uit eigen kas moet bijpassen. Besparen op de bijstand is echter niet het belangrijkste doel van het actieplan, aldus wethouder Stella van Gent (Arbeidsparticipatie en Sociale Zaken).

“Wij willen dat uitkeringsgerechtigden weer zo gauw mogelijk meetellen en meedoen in de maatschappij”, aldus Van Gent. “Velen van hen hebben een extra duwtje in de rug nodig om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Vervolg

Het actieplan, waarvoor ruim 600.000 euro beschikbaar is, loopt nog tot het einde van het jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil voortgaan op de ingeslagen weg en het plan in 2017 een vervolg geven.

Uit de meest recente cijfers (eind september) blijkt dat zo’n 2300 inwoners van Súdwest-Fryslân deels of geheel zijn aangewezen op de bijstand. Deze lichte toename ten opzichte van eind juni correspondeert met het landelijke beeld waarbij de instroom van statushouders een belangrijke rol speelt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Goed nieuws

Toch is er ook nog goed nieuws, aldus wethouder Maarten Offinga (Economische Zaken). “Voor het eerst dit jaar is het aantal werkzoekenden in Súdwest-Fryslân gedaald onder de 10 procent van de beroepsbevolking. We zitten nu op 9,71 procent.” Eind 2015 was nog 11,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De dalende tendens in de eerste helft van dit jaar zet nu door, terwijl in de voorgaande twee jaren het aantal werkzoekenden vanaf de zomer juist steeg. Offinga: “Het is nu zaak om deze tendens vast te houden.”

Meer nieuwsberichten

Interessant kijkje in de keuken bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Eerder deze maand bezochten enkele tientallen VOB-leden het complex van Bouwgroep Dijkstra Draisma op de Marne. Jaarlijks wordt een ,gluren bij de buren’ evenement georganiseerd voor leden van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Dit jaar was Dijkstra Draisma de gastheer voor de nieuwsgierige VOB leden. In de ontvangstruimte werd men begroet en welkom geheten door Dirk-Jan de Rouwe, lid van het directieteam van de bouwgroep. In het kort legde hij uit wat het complex in Bolsward betekende voor de bouwgroep. Naast Bolsward beschikt Dijkstra Draisma over vestigingen in Dokkum en Groningen.
Na de uitleg van De Rouwe werd het gezelschap in drie groepen verdeeld voor een rondgang door het bedrijf.

Na bezichtiging van de kantoorruimtes en het magazijn, werden presentaties gegeven van onder andere verduurzaming en renovatie, het circulair bouwen, energietransitie en CO2-neutrale wijken van Dijkstra Draisma.
Het ,gluren bij de buren’ evenement werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje in De Wijnberg.

28 oktober 2023

Toekomstgerichte wijk Bolsward-Oost wordt voor alle doelgroepen

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen, met aandacht voor duurzaamheid én in een groene omgeving. In Bolsward-Oost komt dat allemaal bij elkaar. In het plan voor de nieuwe woonwijk in Bolsward is ruimte voor 200 nieuwe toekomstbestendige woningen. Belangstellenden kunnen het ontwerp bestemmingsplan van binnenkort inzien.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil van Bolsward Oost een wijk maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kan de gemeente tegemoet komen in de vraag naar meer sociale en betaalbare woningen. In het oorspronkelijke plan was ruimte voor ongeveer 20 sociale huurwoningen. Met de subsidie van het Rijk kan de gemeente meer sociale en betaalbare woningen aan het plan toevoegen. De gemeente verwacht dat 100 sociale en betaalbare woningen haalbaar is.

Daarnaast wil de gemeente in Bolsward-Oost ook rekening houden met de noodzakelijke verduurzaming van de omgeving. Hierbij kijkt Súdwest-Fryslân naar het klimaat, duurzaamheid en hoe met water om te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over het afvoeren van regenwater bij hevige buien, het tegengaan van uitdroging van de grond en manieren om drinkwater te besparen. Met Bolsward-Oost bereidt de gemeente een wijk voor de toekomst voor.”

200 woningen voor alle doelgroepen
In het totale plan is ruimte voor 200 woningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen, betaalbare woningen en woningen voor de vrije sector. Het plangebied wordt onderverdeeld in drie deelgebieden:

- De Akkers: Het zuidelijk deelgebied wordt gevormd door de Akkers. In dit gebied komen 60 woningen, waarvan 17 appartementen.
- De Hofjes: Het centrale en grootste deelgebied wordt gevormd door De Hofjes. In dit gebied is ook ruimte gemaakt voor water en groen. Er komen ongeveer 110 woningen, onderverdeeld in 32 twee-onder-een-kapwoningen, 66 rijwoningen en 12 vrijstaande woningen.
- De Erven: De Erven vormt het noordelijke deelgebied. Hier is de overgang tussen het woongebied en de natuur goed te zien. Hier komen ongeveer 30 woningen met veel ruimte voor groen. In dit gebied kunnen ook alternatieve woningen worden gebouwd, zoals tiny houses.

Bolsward-Oost wordt een nieuwe wijk, “maar” zegt wethouder Bauke Dam, “wel met een duidelijke verwijzing naar het historische karakter van Bolsward. Ook de verbinding met het landschap is duidelijk zichtbaar in Bolsward-Oost. Het wordt een groene wijk met veel bomen en natuurlijke afscheidingen.” Het water in de wijk verwijst naar de grachten in de stad en de natuur daaromheen.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?
De gemeente verwacht eind oktober het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te lezen. Op 15 november 2023 is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. “De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij positief besluit over het plan, dan kunnen we aan de slag met het bouwrijp maken van de grond en starten met de verkoop van de kavels”, laat wethouder Dam weten.

12 oktober 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op