Nieuws /

Met acht ingelijste keurmerken onder de arm trok Harrie ten Have vorige week donderdagochtend naar de Jumbo Kooistra in Bolsward. De voorzitter van de Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK) beloonde evenzoveel filialen van de familie Kooistra voor hun goede prestaties, onder andere op het gebied van lokale betrokkenheid, personeelsbeleid en duurzaamheid.

Een unieke gebeurtenis volgens de voorzitter. ,,Het is mij nog niet eerder overkomen dat ik meer dan één winkel aandacht kan geven. De lat om een keurmerk te krijgen ligt hoog, maar jullie hebben meer dan gemiddeld gescoord”, complimenteerde hij de eigenaren Erik en diens vader Yke Kooistra en hun medewerkers. Van alle filialen was een afgevaardigde aanwezig om de oorkonde, de bloemen en de lovende woorden in ontvangst te nemen.

Erik Kooistra vertelde in razend tempo duidelijk waar de Jumbo Kooistra Groep voor staat. Ook benadrukte hij meermaals het feit dat het een heus familiebedrijf is. ,,We staan vanaf 1926 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben inmiddels de vierde generatie.” Hij toonde zich blij met het behaalde resultaat: ,,Ik ben supertrots dat we het gehaald hebben.”

Na Kooistra nam gedeputeerde Sander de Rouwe het woord. De Rouwe, Bolswarder en frequent bezoeker van de supermarkt, kwam met een aantal persoonlijke anekdotes. Zo kocht hij van zijn allereerste zakgeld een zak chips bij het filiaal dat toen nog aan de Jongemastraat zat. En dat zijn eerste ‘legale’ baantje bij de Kooistra’s was. Hij sloot af met een fraai compliment: ,,Jullie zijn de parel van supermarktketens en jullie zijn niet de koning, maar de keizer van de kruideniers. En zorg voor een vijfde generatie, want Friesland kan jullie niet missen.”

Wethouder Maarten Offinga deed ook zijn zegje. ,,Ik ben onder de indruk van wat hier gebeurt. Normaal wordt er één prijs uitgereikt, maar jullie flikken het om acht binnen te halen.”

Als afsluiter werden alle filialen uitgelicht. Managers of andere afgevaardigden van de winkels in Bolsward, Heerenveen (2x), Leeuwarden, Makkum, Marknesse, Sneek en Wommels ontvingen allen persoonlijk de complimenten en de sterke punten van hun vestiging. Daarbij viel op dat één van de vestigingen in Heerenveen landelijk als tweede scoort op de lijst van 225 ondernemingen met een SSK.

Na alle warme woorden, koffie en gebak bevestigden Kooistra senior en zijn zoon samen met De Rouwe en Offinga het verkregen bordje naast de ingang van de winkel.

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door hun extra inzet voor de leefbaarheid in en rondom hun winkel. Ondernemers die het keurmerk behalen zijn innovatief en controleerbaar bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum, in samenwerking met kennisinstituut TNO. Supermarkten die het keurmerk behalen zijn echte koplopers op het gebied van lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap.
(Bron: SSK en Bolswards Nieuwsblad)

Meer nieuwsberichten

Bolswarder bedrijven willen waterstof en Bolsward duurzaam verwarmen

“Hiermee zijn we weer een stap dichterbij een duurzame verwarming van Bolsward gekomen”, aldus wethouder Henk de Boer. “Naast de inwoners, moeten ook de bedrijven straks van het aardgas af, terwijl zij nu nog meer dan de helft van het aardgas in Bolsward verbruiken. Waterstof is een goed alternatief voor de grote bedrijven en het zware transport, terwijl de restwarmte hiervan prima te gebruiken is in het warmtenet. Bolsward heeft zoveel energie en als we deze weten te verbinden ontstaat vanzelf een aardgasvrije Energiestad Bolsward.”

“Het is prachtig om te zien hoe gemeente, bedrijven en partners samenwerken. Daar ben ik echt heel blij mee”, meldt wethouder Economische Zaken Bauke Dam. “Deze bedrijven besteden tijd en geld om te verduurzamen. En waterstof zien zij net als ons als goed alternatief voor fossiele brandstof, ook voor hun zware transport. Ze kijken wat er kan en hoe ze duurzaam vooruit kunnen. Zo investeren zij, net als inwoners, in een aardgasvrij Bolsward.”

Energiestad Bolsward

In en rond Bolsward ontstaan steeds meer plannen voor duurzame energie: aardwarmte, duurzame elektriciteit, restwarmte en waterstof. Deze energiebronnen wil de gemeente met elkaar verbinden in een energiesysteem. Dat systeem heet Energiestad Bolsward. Een warmtenet moet onderdeel daarvan worden. De verschillende bronnen leveren warmte aan een buffer, gevuld met water. Via een stelsel van buizen wordt dit warme water weer doorgegeven aan woningen en bedrijfspanden. Zo kun je met de restwarmte van een waterstoffabriek, die draait op de windenergie van het windpark in het IJsselmeer, je eigen huis verwarmen. En kan de waterstof gebruikt worden in de productieprocessen van de bedrijven.

Hoe dan thuis?

Bij een warmtenet liggen er buizen in de straat en heeft elk huis een afleverset welke hierop is aangesloten. De afleverset bestaat uit een warmtewisselaar die de warmte overdraagt van het warmtenet in de straat naar de CV installatie in huis. Hoe meer woningen aangesloten zijn, hoe goedkoper de warmte voor iedereen is. Inwoners betalen voor de huur van een afleverset en voor de warmte die ze gebruiken. Zij zijn geen CV-ketel meer nodig en hoeven bijvoorbeeld geen grote dure warmtepomp aan te schaffen en te onderhouden. In veel gevallen is het aansluiten op een warmtenet goedkoper dan het hebben van een eigen warmtebron.

Vervolgstappen

Nu hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, FSFE en de grote Bolswarder bedrijven aangegeven dat zij waterstof en een waterstoffabriek willen. En eerder al dat zij restwarmte willen leveren aan Bolsward. Nu doet de gemeente samen met de bedrijven verder onderzoek. Bijvoorbeeld, van wie is de waterstoffabriek straks? En hoe draait straks een wasserij of melkfabriek op waterstof? Als alles goed gaat werken de bedrijven in 2027 met waterstof en zijn zij aardgasvrij. In oktober 2023 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners. Om met hen in gesprek te gaan en om hun ideeën, wensen en zorgen te horen.

Bijschrift bij de afbeelding:

Willem Nieuwenhuis (Rentex), Fokke Dooper en Jeroen de Jager (UCC Coffee), Bauke Dam en Henk de Boer (wethouders) Koos Elzinga (Hochwald), Frederika Kooistra (Elis), Titus Mulder (Rentex) Jan-Harmen Witzenburg (FSFE) - voor de Tiid in Bolsward

4 augustus 2023

Aanleg nieuwe ontsluiting Exmorraweg start in september

In september gaat de aannemer Oosterhof Holman van start met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten we nu nog niet. Tegen die tijd worden jullie en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.

4 augustus 2023

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op